Nieuw wetsvoorstel : hoedanigheid van consument voor de VME’s !

Op 23 juni 2020 werd een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde bepaalde verenigingen van mede-eigenaars de hoedanigheid van consument te verlenen.

De vereniging van mede-eigenaars bestaan voor het merendeel uit individuele mede-eigenaars die, wanneer zij als individu optreden, de hoedanigheid van consument hebben.

De VME daarentegen, mag die hoedanigheid niet hebben. Daardoor kunnen sommige bedrijven en leveranciers van de VME abnormaal ongunstige voorwaarden opleggen.

Zoals de beroepsfederatie UVS (Unie van Syndici) het al jaren verkondigt, is deze situatie discriminerend ten opzichte van de VME. De indieners van dit wetsvoorstel delen het standpunt van de UVS en stellen derhalve voor de vereniging van medeeigenaars de hoedanigheid van consument te verlenen. Echter is de voorwaarde dat minstens de helft van de totale waarde van de gemeenschappelijke delen eigendom is van mede-eigenaars die de hoedanigheid van consument kunnen aanvoeren.

De tekst van dit voorstel kan je terugvinden op de rubriek “Documentatie & Rechtspraak” van de website www.uvsyndici.be van de beroepsfederatie UVS (Unie van Syndici).

INFO

Mevr. Dominique Krickovic
Directrice UVS - Unie van Syndici
Dhr. Christian Louwagie
Gedelegeerd Bestuurder UVS - Unie van Syndici
info@uvsyndici.be
www.uvsyndici.be

Deel deze post
Onze blogs
Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen: quid voor de syndicus ?