Meer dan 10.000 VME’s in België zonder officiële huisnummers!

Recente analyses door Syndi.be onthullen dat meer dan 10.000 Verenigingen van Mede-eigenaars (VME) in België geen officieel huisnummer hebben. Opvallend is dat binnen deze groep 3.344 VME's zelfs geen geregistreerde syndicus hebben, terwijl 6.052 VME's door een professionele syndicus worden beheerd. Daarnaast zijn er 854 VME's waarbij een mede-eigenaar als vrijwillige syndicus aangesteld is.

Een uitdaging voor toeleveranciers en de overheidsinstanties


10,34% van het totale aantal VME's in België zonder huisnummer, wijst op een aanzienlijke uitdaging voor deze gemeenschappen.


Het ontbreken van huisnummers binnen deze VME's vormt niet alleen een hindernis voor de mede-eigenaars en overheidsinstanties, maar ook voor toeleveranciers. Leveranciers kunnen moeilijkheden ondervinden bij het afleveren van goederen of het uitvoeren van diensten voor deze VME's vanwege onduidelijke locatiegegevens.


Moeilijke identificatie: Het ontbreken van een gebouwnummer is niet alleen een obstakel voor mede-eigenaren en de overheid, maar ook voor leveranciers. Leveranciers kunnen het moeilijk vinden om goederen te leveren of diensten te verlenen aan deze VME's door het ontbreken van juiste informatie. Het ontbreken van een officieel adresnummer maakt het moeilijk om de precieze locatie van het VME te vinden. Dit kan ook voor problemen zorgen voor de zorgdiensten, hulpdiensten en zelfs bezoekers die de locatie proberen te vinden.


Communicatieproblemen: Zonder een gebouwnummer of correct adres wordt communicatie met VME’s moeilijk. Autoriteiten, nutsbedrijven, buren en andere belanghebbenden kunnen het moeilijk vinden om contact op te nemen en effectief te communiceren met deze verenigingen.


Complex administratief beheer: VME's zonder officieel adresnummer kunnen problemen ondervinden bij hun administratief beheer. Dit kan leiden tot vertragingen bij het ontvangen van belangrijke documenten, zoals aankondigingen van vergaderingen, facturen of juridische informatie.


Juridische kwesties: Het feit dat sommige VME’s geen adresnummer hebben kan juridische en aansprakelijkheidskwesties opwerpen. Het beheer van de financiën en juridische zaken van de VME kan in gevaar komen.


Aansprakelijkheid: In het geval van geschillen of juridische problemen kan het ontbreken van een nauwkeurig adres het moeilijk maken om de belangen van de VME te verdedigen. Mede-eigenaren kunnen te maken krijgen met extra juridische uitdagingen.


De situatie regulariseren


Dit probleem onderstreept niet alleen de noodzaak van nauwkeurige adresgegevens voor soepele interacties tussen VME's en hun toeleveranciers, maar roept ook vragen op over het beheer van gemeenschappelijke nutsvoorzieningen en de vertegenwoordiging van deze VME's in belangrijke kwesties.


Deze gegevens, die bekend zijn bij KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen), brengt de verantwoordelijkheid naar de voorgrond bij FOD Economie. Maar het is de gedeelde verantwoordelijkheid van overheidsinstanties, syndici en mede- eigenaars om deze kwesties aan te pakken en mede-eigenaars bewust te maken van hun verantwoordelijkheden.


Dringende behoefte aan meer transparantie


Deze bevindingen benadrukken de dringende behoefte aan meer transparantie en verbeterd beheer binnen de Verenigingen van Mede-Eigenaars in België, niet alleen voor de eigenaren en overheidsinstanties, maar ook voor soepele interacties met toeleveranciers.


**Reflectievragen:**


  1. Wat zijn de mogelijke gevolgen van het ontbreken van huisnummers voor VME's en toeleveranciers?

  2. Hoe kunnen syndici, eigenaars, overheidsinstanties en toeleveranciers samenwerken om dit probleem aan te pakken?

  3. Wat is de verantwoordelijkheid van een niet-geregistreerde syndicus bij de BCE, waarbij het huisnummer van de VME ontbreekt?


Syndi.be is de exclusieve bron voor VME en syndici informatie. Een online applicatie met gegevens van meer dan 99.500 VME's. Efficiënte zoekfuncties via filters zoals jaar, locatie, syndicus, of bouwtechnische informatie zoals liften, verdiepingen, gemiddelde EPC waarde, verwarmingstype... Bekijk de resultaten visueel met foto’s en/of exporteer naar Excel als overzichtelijke data.


Info


Dhr. Steven De Herdt

CEO Syndi.be

www.syndi.beOnze blogs

DELEN


 Goed om te weten - editie 14