Interview met Citadel Insurance

Citadel Insurance is een verzekeringsmakelaar en sinds 3 jaar partner van de UVS (Unie van Syndici). Wij wilden graag meer weten en ontmoetten Thomas Robberechts en Lionel Van Damme.

Kan je ons even voorstellen?

Thomas: Ik ben Manager bij Citadel Insurance voor Vlaanderen, mijn collega Lionel van Damme is de manager voor de regio Brussel en Wallonië.

Wat is Citadel Insurance en waarom bent u partner van de UVS?

Thomas: CITADEL INSURANCE is een verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in VME verzekeringen. Het was logisch dat Citadel en UVS ooit elkaar zouden ontmoeten om samen te werken. Sinds 2021 is Citadel Insurance de makelaar van UVS voor de disciplinaire verdediging. We komen hier later op terug.

U zegt dat u gespecialiseerd bent in VME-verzekeringen, kunt u ons meer vertellen?

Lionel: Wij hebben inderdaad enkele producten ontwikkeld die specifiek gericht zijn op VME’s met sterke voorwaarden aan interessante tarieven.

Een voorbeeld onder andere, voor net opgeleverde residenties bieden wij een minimumtarief aan.

Wat betreft de dekking, is de brandverzekering in mede-eigendom niet overal hetzelfde?

Thomas: Nee, zeker niet. Er zijn twee belangrijke formules in brandverzekeringen voor residenties waar men rekening mee moet houden, de genoemde gevaren (Named perils) en Alle risico’s behalve (All Risk).

De eerste vereist dat de verzekerde aantoont dat de oorzaak gedekt is en dat de schade opgetreden is onder de omstandigheden die in het contract zijn beschreven. Terwijl bij de Alle risico, de bewijslast volledig omkeert. Het is aan de verzekeraar om te bewijzen dat de oorzaak is uitgesloten. Als de oorzaak niet specifiek staat uitgesloten in de polis, is de verzekeraar verplicht om de schade te regelen.

Heb je een concreet voorbeeld?

Lionel: Ja, tijdens een huiselijk incident, wanneer een eigenaar het slachtoffer is van waterschade aan het plafond die afkomstig is van het bovenliggende appartement, maar dat deze zijn schuld niet herkent, bv. als een badkuip overstroomt. Aangezien de verzekeraar de zaak niet objectief kan bepalen, zal hij niet ingrijpen om het plafond te herstellen. In Alle risico’s zal hij het beschadigde plafond moeten compenseren. Het spreekt voor zich dat we de facto All Risks-formule voorstellen.

Ik zie dat ik je een goede dekking voor mede-eigenaren bied, maar onze leden zijn beheerders. Zijn er specifieke dingen voor hen?

Thomas: Ja, ons doel is om zowel de belangen van de mede-eigenaren als die van de syndicus te behartigen.

Lionel: Inderdaad, bij een schadegeval, hoewel de syndicus alleen verantwoordelijk is voor gemeenschappelijke delen, zorgt hij ook voor het beheer van de schadegevallen van alle partijen van de residentie. In dit opzicht bieden wij systematisch een vergoedingstoename van 10% van de indirecte schadeverliezen gedeeltelijk privatief voor de mede-eigenaren en 10% van de syndicuskosten voor de hele schade. Privé en gemeenschappelijke onderdelen gecombineerd.

Het beheer van een VME is complex. Het is niet beperkt tot het beheer en de vergoeding van schade aan het gebouw. 

Lionel: Je hebt helemaal gelijk. Daarom heeft Citadel Insurance een compleet assortiment verzekeringsproducten voor VME’s ontwikkeld: brand- maar ook Burgerlijke aansprakelijkheidspolis voor de leden van de raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen, een polis lichamelijke ongevallen voor vrijwilligers, arbeidsongevallen voor mensen die in dienst werken van de VME en een rechtsbijstandspolis.

Rechtsbijstand?

Thomas: Ja, tegenwoordig wordt een VME heel vaak geconfronteerd met verschillende en uiteenlopende geschillen: buurtconflicten, geschillen met een leverancier, een verzekeraar en meestal met mede-eigenaren. De syndicus heeft vaker te maken met openstaande vorderingen bij de mede-eigenaars.

Onze rechtsbijstand dekt de kosten voor het terugvorderen van onbetaalde rekeningen van de mede-eigenaars en biedt permanent juridisch advies aan.

Wij begrijpen dat je goede dingen aanbiedt, maar ik kan mij niet inbeelden dat dit voor elke VME weggelegd is.

Thomas: Klopt, onze rol is niet beperkt tot bemiddeling, maar ook vooral tot riskmanagement. Ons doel is om proactief te werk te gaan en bepaalde oplossingen te bespreken met de syndicus en verzekeraar.

Lionel: het doel is om op lange termijn een VME te verzekeren en geen mooie dekking aan een lage premie aan te bieden die bij de eerste schade dient herzien te worden.

Thomas: We hebben directe communicatie met de verzekeraars om oplossingen voor te stellen zodat de schadestatistieken van het gebouw niet uit de hand lopen. Wij stellen dan vaak voor om de kleinere schadegevallen zelf te regelen zonder  tussenkomst van de verzekeraar. Wij maken de VME er op attent dat bepaalde renovatiewerken noodzakelijk worden als er door de verouderde elementen in het gebouw vaak schade uit ontstaat. Bijvoorbeeld verouderde waterleidingen.

Wat de toekomst betreft, verandert onze wereld vooral vanuit het klimaatperspectief. Zijn deze wijzigingen dan ook zichtbaar in jullie voorwaarden?

Lionel: Ja, klimaatverandering is voor iedereen een realiteit geworden. Hetzelfde geldt voor residenties en daarom is het onze taak ervoor te zorgen dat we het onze voorwaarden continu updaten.

Thomas: De wetgeving past regelmatig de administratieve en milieuvoorschriften aan in de bouw. Dit brengt vaak extra kosten mee die onze verzekeraar ten laste neemt. 

Lionel: Daarnaast zien wij dat steeds meer VME’s zich beginnen aan te passen door groene energie te gebruiken. We komen vaker warmtepompen, zonnepanelen of elektrische laadpalen tegen in de nieuwe residenties. Het spreekt voor zich dat deze nieuwe elementen in onze voorwaarden zijn opgenomen.

Heel erg bedankt voor al deze informatie, maar kunnen we, voordat we klaar zijn, terugkomen op de Burgerlijke aansprakelijkheid Disciplinaire verdediging van de syndici?

Lionel: Natuurlijk. Maar, belangrijke detail, het wordt alleen toegekend aan de leden van de UVS en is volledig geïntegreerd in hun lidmaatschap.

Thomas: Als syndicus kunt u ten gevolge van een klacht bij het BIV gedagvaard worden voor de uitvoerende kamer. De polis “disciplinaire verdediging” werd speciaal ontwikkeld voor de leden van de Unie Van Syndici en dekt de verdedigingskosten van de uitvoerende kamer, alsook in geval van hoger beroep. Voor meer informatie kan u gerust met ons of met UVS contact opnemen. 

Thomas en Lionel, Bedankt voor dit interview. Ik hoop dat we jullie snel weer kunnen zien.

Lionel en Thomas: Zeker, als partner van de UVS (Unie van Syndici) zijn we elk jaar aanwezig op het Salon van Mede-eigendom en nemen wij regelmatig deel aan de ronde-tafels van de franstalige UDS. 

INFO

Dhr Thomas Robberechts 
Citadel Insurance - manager Vlaanderen
0479 50 33 74 
thomas@citadelinsurance.be

Mr Lionel Van Damme 
Citadel Insurance - manager Bruxelles et Wallonie
0472 11 26 61 
​lionel@citadelinsurance.be

Logo Citadel Insurance 


Labels
Onze blogs

DELEN


 Kritische Analyse van drie hiaten in de Wet op de Mede-eigendom