Fiber, een belangrijke troef voor syndici en mede-eigenaars

De fiberuitrol in ons land gaat onverminderd verder, vooral in de steden en dus ook in gebouwen in mede-eigendom. Goed nieuws voor iedereen, want door dit nieuwe netwerk kunnen de bewoners van deze gebouwen en de mensen die er werken genieten van een snellere en krachtigere internetverbinding. Syndici en hun teams zijn hier uiteraard nauw bij betrokken. Ze delen hun ervaringen met ons in de verschillende nummers van dit magazine. In dit artikel geven we het woord aan Sébastien Makola, directeur van de zone Brussel-Noord bij het Office des Propriétaires.

'We zijn een van de oudste syndici van Brussel, zoals 1875 in ons logo aangeeft', legt Sébastien uit. 'Jette, Ganshoren, Wemmel, Koekelberg en Anderlecht: we beheren in het noorden van Brussel ongeveer 70 gebouwen en 2700 kavels. Ik sta als directeur in voor de marketing- en technische strategie, maar ook voor het dagelijkse beheer van de gebouwen en van mijn team van acht mensen.'


Een netwerk afgestemd op onze digitale behoeften


Telewerk, geconnecteerde toestellen, online diensten en streaming, domotica,... Wanneer je denkt aan de rol die digitale technologie in ons privé- en beroepsleven speelt, is het niet moeilijk te begrijpen waarom een krachtig internet en dus ook de fiberuitrol zo belangrijk zijn. Sébastien: 


'Ongeveer de helft van onze gebouwenportefeuille is nu uitgerust met fiber. Dat is goed nieuws voor de bewoners: het oude kopernetwerk raakte langzaam verzadigd, een logisch gevolg van de onstuitbare digitalisering. Denk bijvoorbeeld maar aan alle ultra-hd-televisies in een gebouw en wat nodig is om een dergelijke hoeveelheid gegevens te transporteren! Tijdens de coronacrisis konden we vaststellen hoe belangrijk de kwaliteit van het netwerk wel was: de mensen waren aan huis gekluisterd en hadden een aanzienlijke datastroom nodig, vooral om te kunnen telewerken. In gebouwen die niet waren uitgerust met fiber, liep dit soms spaak... Het is duidelijk dat de fiberaansluiting van een gebouw en de appartementen de waarde ervan positief beïnvloedt. Bij het verkopen of verhuren van een appartement is het een belangrijke factor om potentiële kopers of huurders te overtuigen.’


De uitrol van het netwerk is niet alleen een stap voorwaarts voor de bewoners van het gebouw, maar ook voor de syndici. 


'Ook al zijn we in theorie niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de privéaansluiting van de mede- eigenaars, toch is het ook goed nieuws voor ons', bevestigt Sébastien. 'In de praktijk kloppen de bewoners eerst bij ons aan als ze een probleem met hun aansluiting ondervinden. De prestaties en betrouwbaarheid van fiber maken ons leven alvast een stuk makkelijker doordat dergelijke klachten drastisch verminderen.'


Een troef voor de toekomst van syndici


Sébastien vindt net zoals andere syndici dat de komst van fiber en de potentiële toegevoegde waarde ervan voor de toekomst van hun beroep heel aantrekkelijk ogen.


'Ook al loopt België een beetje achter op andere markten, toch worden steeds meer diensten die een link hebben met onze business gedigitaliseerd. Wanneer we de opkomst zien van wat in Frankrijk de neosyndicus wordt genoemd, d.w.z. het online en op afstand beheren van een groot aantal van onze diensten, kunnen we de komst van fiber in onze gebouwen alleen maar toejuichen. Zonder een voldoende sterk netwerk zouden deze potentiële ontwikkelingen immers onmogelijk zijn.'


Een pluspunt voor de veiligheid van de bewoners


In afwachting dat de neosyndicus ook in ons land zijn opwachting maakt, benadrukt Sébastien de impact die fiber nu al heeft op een cruciale kwestie voor mede-eigenaars.


'De veiligheid van de gebouwen is een van hun grootste bekommernissen. Daarom wordt ons vaak gevraagd om videobewakingssystemen te installeren. Om echt efficiënt te zijn, moeten deze systemen worden uitgerust met hd-camera's met een goede zoom om precies te kunnen zien wat er gebeurd is. De mogelijkheid om beelden op afstand te bekijken, onder meer met een smartphone, is ook een grote troef. Hiervoor heb je echter een supersnel netwerk nodig. In een van mijn gebouwen werd een geavanceerd videobewakingssysteem geïnstalleerd voordat het op fiber werd aangesloten. Toen we het wilden gebruiken, stelden we vast dat het niet optimaal functioneerde: het oude kopernetwerk was niet krachtig genoeg om het datavolume te ondersteunen. Gelukkig heeft de komst van fiber soelaas gebracht: dankzij de hoge snelheid ervan kunnen we eindelijk optimaal profiteren van de kwaliteit van ons videobewakingssysteem.'


Fiber helpt dus bij de beveiliging, maar heeft beslist een even groot potentieel voor de optimalisering van het energieverbruik, een andere grote bekommernis van de bewoners. 


'Online toepassingen en portalen waarmee het energieverbruik kan worden bewaakt en gecontroleerd, vormen een doeltreffende tool om het verbruik te optimaliseren, vooral in het geval van cogeneratiesystemen en gecentraliseerde verwarmingsketels. Doordat ze steeds frequenter worden gebruikt, moet het netwerk de datastroom die door deze toepassingen wordt gegenereerd kunnen ondersteunen. Ook hier ruimt de aanleg van fiber in een gebouw alle obstakels uit de weg.'


Een proces gefaciliteerd door een speciaal lokaal team


Wanneer fiber in een gebouw kan worden geïnstalleerd, speelt de syndicus een voorname rol: hij beheert het proces en bemiddelt tussen Proximus en de mede- eigenaars van het gebouw. Sébastien legt uit. 


'Eerst krijgen we van Proximus een dossier waarin staat hoe het netwerk zal worden geïnstalleerd en waar het door het gebouw zal lopen. We hebben twee maanden tijd om te reageren. Zodra we het dossier ontvangen, overleggen we met de raad van mede-eigenaars. Is het al gebeurd dat de mede-eigenaars weigerachtig waren? Jawel, dat gebeurt soms, maar dan gaat het over de manier waarop het netwerk in het gebouw zal worden geïnstalleerd en niet over het principe van aansluiting op het nieuwe netwerk. Gelukkig konden we in deze gevallen telkens rekenen op het technische team van Proximus om een oplossing te vinden die iedereen beviel doordat het leggingsplan werd aangepast. Ze aarzelen niet om ter plaatse te komen zodat we samen kunnen bekijken hoe we de legging van het netwerk kunnen veranderen, bijvoorbeeld door het door een technische ruimte te leiden of een andere plaats te voorzien voor een goot. Telkens werden deze aanpassingen aanvaard door de mede-eigenaars omdat ze aan hun verwachtingen voldeden. We hebben dus telkens een goede verstandhouding met zowel de mede-eigenaars als de teams van Proximus. Wat ik bij het team van Proximus apprecieer? De luisterbereidheid en flexibiliteit: ze proberen de zaken altijd positief te laten evolueren zonder zich te verschuilen achter een strikte toepassing van de regels. Het feit dat ze altijd bereid zijn ter plaatse te komen, is ook belangrijk. We weten dat we kunnen rekenen op onze Syndic Partner Manager, die onmiddellijk reageert wanneer we hem nodig hebben. Een goede communicatie is immers essentieel om een project te doen slagen. Ze stelt ons ook in staat om een van onze opdrachten als syndicus te vervullen: ervoor zorgen dat de gebouwen die we beheren in de goede richting evolueren', 


besluit Sébastien.


Sébastien Makola


Het Syndic Team van Proximus staat klaar om u te helpen!


Hebt u vragen over de administratie of facturatie van uw gebouw? Aarzel niet en bel ons Syndic Team op 0800 30 307 of stuur een e-mail naar syndic@proximus.com.


Alle informatie over de fiberuitrol in België is ook te vinden op de website van het BIPT: https://www.glasvezelinfo.be.


Onze blogs

DELEN


 Quid met LPG- voertuigen en gasflessen in de ondergrondse parking van uw gebouw?