De AV gaat niet door wegens Coronavirus ? Quid met belangrijke beslissingen van de VME ?

Iedereen werd ruim geïnformeerd via diverse kanalen dat, in deze Coronatijden, de Algemene Vergaderingen van de VME’s momenteel best niet doorgaan.

De meeste Syndickantoren zijn ondertussen gesloten of werken achter gesloten deuren.

Jullie beroepsfederatie UVS adviseerde reeds maandag jl. om alle Algemene Vergaderingen uit te stellen. Het verplaatsen van de Algemene Vergaderingen zou op zich geen probleem mogen vormen: uitstel is geen afstel.

Trouwens, in geval van hoogdringendheid is de syndicus bij wet bevoegd om alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te stellen (BW Art 577-8 §4 6°)

Maar men kan niet uitsluiten dat, in bepaalde situaties, belangrijke beslissingen dienen genomen worden (en van dewelke men weet dat de mede-eigenaars die snel willen  afgehandeld zien).

Het is mogelijk om geldige beslissingen buiten Algemene Vergadering te nemen.

Vooral voor beslissingen van dewelke de syndicus weet dat een ruime consensus bestaat onder de medeeigenaars en die betrekking hebben op zaken voor dewelke liefst geen uitstel gewenst is biedt het Art. 577-6 §11 BW enig soelaas:

Art. 577-6 §11 BW : De leden van de vereniging van mede-eigenaars kunnen, mits eenparigheid, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De syndicus stelt hiervan notulen op.

Wel dien je dan zo te werk te gaan:

  1. stuur een schriftelijke uitnodiging via de post met een duidelijke vermelde agenda naar elke mede-eigenaar. Bij elektronische mededeling loop je het risico dat medeeigenaars je bericht niet zullen ontvangen (spam, gewijzigde mailadres, ... ) en dat je uitnodiging dus niet rechtsgeldig zal zijn.
  2. voeg een persoonlijke stembriefje toe, met duidelijke herhaling van de betrokken agendapun(en).
  3. voorzie voldoende plaats voor de naam en voornaam, juiste betrokken kavel(s), het aantal aandelen, alsook de mogelijkheid op dewelke elke eigenaar voor elk agendapunt zijn keuze “ja” – “neen” – “onthouding” kan aankruisen.
  4. voorzie ook plaats zodat de betrokken mede-eigenaars hun stemgedrag voor akkoord kunnen ondertekenen.
  5. de stembrieven worden binnen de gestelde termijnen (bvb 10 kalenderdagen) per post teruggestuurd naar de syndicus.
  6. indien de beslissingen geldig zijn dient de syndicus een PV op te stellen. Bewaar samen met dit document al uw stembrieven ter zake.
  7. voor de duidelijkheid en de traceerbaarheid van deze beslissingen adviseren wij u dit als agendapunt te vermelden in de notulen van de eerstvolgende algemene vergadering van de desbetreffende VME. U vermeldt de gestelde vraag, het behaalde stemgedrag en de bekomen beslissing alsook dat hierover een PV bestaat.

Opdat de beslissing buiten vergadering geldig zou zijn moet dus

  • elke mede-eigenaar zonder uitzondering geantwoord hebben
  • elke mede-eigenaar voor de gestelde beslissing hetzelfdfe stemgedrag vertonen zonder uitzondering. (bvb iedereen “ja” zonder uitzondering)
  • de syndicus een PV opstellen.

INFO

Unie van Syndici vzw
https://www.uvsyndici.be/

Deel deze post
Labels
Onze blogs
Als syndicus beter gewapend met de steun van experten