Zijn rookmelders in de algemene delen verplicht?

GEWEST VLAANDEREN

Wat dient de syndicus te weten i.v.m. de rookmelderverplichtingen die vanaf 01 januari 2020 gelden bij alle woningen, meer concreet over het plaatsen van rookmelders in de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen? Wat is veranderd sedert 01 januari 2020 en wat verandert vanaf 01 januari 2021?

Nieuw rookmelderdecreet vanaf 01 januari 2020 (Vlaams Gewest)

Op 01 januari 2020 werd het Rookmelderdecreet van 01 juni 2012 (BS 13 07 2012) opgeheven en vervangen door het Decreet van 10 maart 2017 (houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat het verbeteren van de brandveiligheid door het algemeen invoeren van optische rookmelders voor woningen betreft).

Vanaf 01 januari 2020 staan de rookmelderverplichtingen dus in de Vlaamse Wooncode zelf en zijn die van toepassing op eigendomswoningen en niet louter meer bij huur.

Concrete verplichting

De concrete verplichting wordt in het nieuwe Decreet zeer eenvoudig geformuleerd. Een woning moet uitgerust zijn met één of meer rookmelders geplaatst op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering of moet beschikken over een branddetectiesysteem dat gekeurd en gecertificeerd is door een daartoe erkend organisme. De rookmelderverplichtingen gelden dus niet als het appartementsgebouw beschikt over een branddetectiesysteem dat gekeurd en gecertificeerd is door een daartoe erkend organisme.

In het huidige Rookmeldersdecreet wordt enkel gesproken over ‘de woning’.

Zoals eveneens te lezen valt in de technische handleiding van het Agentschap Wonen-Vlaanderen gelden GEEN verplichtingen voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw (bvb. de inkomhal, de lift/traphallen, de trapzalen, enz. …).

Hierop zijn enkele uitzonderingen met dewelke de syndicus moet rekening houden.

 1. Zolders of kelders in dewelke zich een technische installatie bevindt. Van zodra enige vorm van technische installatie aanwezig is in een zolder of in een kelderruimte wordt die als bouwlaag geschouwd en moet er hoe dan ook altijd een rookmelder aangebracht worden, zonder onderscheid of het een privatief dan wel een gemeenschappelijke ruimte betreft. Bij een niet limitatieve opsomming van technische installaties gaat het bvb stookplaats / stookketels, elektrische transformatoren, machines of machinekamers voor liften, voor airconditioning, voor ventilatie, gasmeters of afvalruimte (in feite waar een brand zou kunnen ontstaan) maar niet de waterkraan of bedieningspaneel van de alarminstallatie. Indien je als syndicus twijfelt, vraag raad en/of info aan een bevoegde installateur.
 2. Individuele kelders die rechtstreeks vanuit een appartement te betreden zijn. Voor de andere zolder- en/of kelderruimtes dient bekeken te worden op welke wijze deze ruimtes bereikt of betreden kunnen worden. Indien (1) zowel dergelijke privatieve als gemeenschappelijke ruimtes betreden kunnen worden via een gemeenschappelijk deel én (2) geen technische installatie aanwezig is in die ruimtes, dan dienen deze ruimtes NIET voorzien te zijn van een rookmelder. 

  De technische handleiding van het Agentschap Wonen- Vlaanderen is hierin duidelijk: In individuele kelders van appartementen (waarin zich geen technische installatie bevindt) moet een rookmelder geïnstalleerd zijn als de kelder normaal te betreden is en direct toegankelijk vanaf het appartement, d.w.z. zonder dat men zich door gemeenschappelijke delen moet verplaatsen. De voorzienende syndicus zal als een bezorgde pater familias sowieso een rookmelder plaatsen in de kelderverdieping en in de lifthallen.

Wat wijzigt op 01 januari 2021?

Vanaf 01 januari 2021 treedt het zogenaamde ‘Optimalisatiedecreet’ in werking. Er worden dan nieuwe technische verslagen van kracht en er wordt gewerkt met een beoordeling in categorieën in plaats van met een beoordeling aan de hand van strafpunten. Voor de syndicus is het belangrijk te weten dat, in hoofde van zijn verantwoordelijkheid, tegen die tijd in appartementsgebouwen ook de gemeenschappelijke delen van voldoende rookmelders zullen moeten voorzien zijn, opdat de appartementen in dit zelfde gebouw conform zouden zijn met de regelgeving. D.w.z. dat de beoordeling van de aanwezigheid van rookmelders gebeurt zowel op het niveau van de woning als op het niveau van het ganse gebouw.

Welk type rookmelder dient de syndicus te laten plaatsen?

 • Enkel optische rookmelders zijn toegelaten
 • De rookmelders moeten CE gemarkeerd zijn en voldoen aan de norm NBN EN 14604.
 • Het type batterij is vrij te bepalen, maar opteer sowieso voor een niet-vervangbare/niet verwijderbare batterij van het lithium type (dit zal de syndicus en zijn mede-eigenaars veel miserie besparen)
 • Opteer voor een melder met een 10-jarige garantieperiode
 • Het toestel moet beschikken over een testknop
 • Als syndicus laat u de rookmelders waar nodig plaatsen. Dit moet u zeker verlicht laten doen in het geval van een branddetectiesysteem. Deze moeten voldoen aan de normen NBN S 21-100-1 en NBN S 21-100-2 . Deze normen vereisen dat het ontwerp, de plaatsing en het onderhoud worden uitgevoerd door een ervaren installateur (BOSEC-certificering
  garandeert dit). De controle van de branddetectiesysteem moet worden toevertrouwd aan een keuringsinstantie die is geaccrediteerd voor deze normen.

Meer Info

Algemene informatie over de verplichte plaatsing van rookmelders vind je terug bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Wil je meer informatie over de technische vereisten van de rookmelders (optisch, CE-markering, NBN EN 14604-norm, …) en over de meest optimale plaatsing, dan kan je terecht in de door het Agentschap opgestelde “Technische Richtlijnen voor een Woningkwaliteitsonderzoek - Handleiding bij de technische verslagen / November 2017” (pp. 76-80).

GEWEST BRUSSEL

Rookmelders in Brussel

Sinds 1 juli 2005 zijn rookmelders verplicht in huurwoningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Je moet verplicht een rookmelder plaatsen in elk vertrek dat je moet doorlopen om van de deur van de slaapkamer naar de uitgang te gaan.

De rookmelder moet optisch zijn, BOSEC-gekeurd en voorzien van een lithiumbatterij met een levensduur van meer dan 5 jaar of aangesloten op het stroomnet en voorzien van een noodbatterij.

GEWEST WALLONIË

Rookmelders in Wallonië

Al sinds 1 juli 2006 zijn rookmelders verplicht in heel Wallonië. Het aantal rookmelders hangt af van je type woning.

 • Appartement: woon je in een appartement dat kleiner is dan 80 m2 dan dien je 1 rookmelder te installeren. Is je appartement groter, dan zijn 2 detectoren verplicht.
 • Huis: 1 rookmelder per bouwlaag is verplicht. Een tussenverdieping wordt hierbij beschouwd als een volwaardige verdieping. Is de oppervlakte van een bouwlaag groter dan 80 m2 dan dien je daar 2 rookmelders te installeren.

INFO

Meer inlichtingen
Leaflet “ Rookmelders plaatsen is heel eenvoudig“ 
https://www.vlaanderen.be/publicaties/rookmelders-hoe-beschermt-uzich-tegen-brandgevaar

Preventie is dagelijkse realiteit
https://www.anpi.be/nl/brandpreventie-de-rookmelders

Lijst van gecertificeerde bedrijven voor branddetectieinstallaties
www.bosec.be

Deel deze post
Labels
Onze blogs
Historische liften - vervolg