Waterschade: wat nu?

Vocht, een leiding die springt, een lek ... waterschade komt vaak voor en kent verschillende oorzaken. Wat moet je doen bij waterschade in een van je mede-eigendommen? Welke gegevens moet je aan de verzekeraar bezorgen? Op welke diensten kun je een beroep doen?

AXA geeft je een aantal tips om het hoofd boven water te houden bij waterschade!

Het belangrijkste: de oorzaak vinden!

Een van de moeilijkheden bij waterschade is het bepalen van de oorzaak ervan. Zolang de oorzaak niet is gevonden en onderzocht, is het onmogelijk om te weten of de brandverzekering van het gebouw tussenkomt. Daarom biedt AXA je de volgende diensten aan:

Lekopsporing

Vaak heb je geen toegang tot de leidingen en dus gaat AXA na welk probleem aan de oorsprong van het schadegeval ligt: een lek, een verstopte leiding, een gesprongen leiding, enz. De erkende firma, die instaat voor de lekopsporing gaat op een zo onschadelijk mogelijke manier te werk, zelfs als de oorzaak uiteindelijk niet is gedekt door ons contract.

Video-expertise

Als het schadegeval het toelaat, kan de expertise om de oorzaak van de waterschade te bepalen en de schade te beoordelen via videocall worden uitgevoerd. Eenvoudig en doeltreffend!

Wat moet ik doen bij waterschade?

1. Eerst en vooral moet worden bepaald wat gedekt is in het kader van de blokpolis van de mede-eigendom (kosten die ten laste worden genomen, eigen risico, enz.). Als je twijfelt, neem contact op met je makelaar.

Bij AXA bedoelen wij met “gebouw” de gemeenschappelijke delen, de privégedeelten en de verfraaiingen die de mede-eigenaar aan zijn appartement aanbrengt: parket, ingebouwde keuken ...

2. Breng je makelaar zo snel mogelijk op de hoogte en bezorg hem zoveel mogelijk gegevens, zoals:

 • de datum en de plaats van het schadegeval (geef daarbij aan of het degemeenschappelijke delen of privégedeelten betreft, vermeld de verdieping en de nummer van het appartement)
 • foto's van de schade
 • de hoedanigheid (eigenaar of huurder) en de gegevens van de schadelijder(s)
 • een beschrijving van de zichtbare schade (bv. parket, muur, tafel, tapijt ...) en eventuele schadebestekken of aankoopbewijzen van de beschadigde goederen
 • de waarschijnlijke oorzaak van het schadegeval, als je ze kent

3. Dankzij een volledige aangifte kan de verzekeraar je aanvraag snel en doeltreffend behandelen zonder extra informatie te moeten opvragen. Zodra je makelaar over de aangifte beschikt, neemt deze contact op met de maatschappij, die naargelang de situatie beslist om al dan niet een lekopsporing of (video-)expertise uit te voeren.

4. Samen met je makelaar kun je dan de voortgang van je dossier opvolgen.

Afstand van verhaal
Wij doen systematisch afstand van verhaal tegen de aansprakelijke mede-eigenaar (behalve in geval van kwaadwilligheid of wanneer hij het verzekerde goed gebruikt voor commerciële doeleinden). De medeeigenaar wordt dus niet lastiggevallen als de waterschade in zijn appartement begint en zich verspreidt naar de woningen op de onderliggende verdiepingen.

24/7 Hulpverlening:
Als je dringend hulp nodig hebt, kun je bellen naar de dienst Eerste Hulp van je blokpolis bij AXA. Dit nummer is de klok rond bereikbaar: 02 550 05 55. Bespaar tijd dankzij onze diensten.

De extra's van AXA in het kader van waterschade

 • Dakterrassen

In tegenstelling tot het merendeel van de andere buildingproducten op de markt dekt onze all-riskformule de herstelling van de waterdichte laag van dakterrassen.

 • Huiszwam

Huiszwam kan aanzienlijke schade veroorzaken. Als de huiszwam ontstaat als gevolg van waterschade, betalen wij de kosten van de gespecialiseerde firma die de huiszwam komt behandelen en vergoeden wij de schade binnen de grenzen van de dekkingen en plafonds.

 • Depreciatie

Door waterschade en/of de werkzaamheden om de herkomst ervan te achterhalen, kunnen muren of vloeren beschadigd geraken. Daarom kan er bij onze schadevergoeding ook rekening worden gehouden met de esthetische minwaarde als gevolg van de herstelling van het schadegeval.

 • Insijpeling via de buitenmuren

Wist je niet dat de gevel waterafstotend moest zijn? Veroorzaakt de porositeit van de gevel waterschade? Als je de formule Buildimax of All Risk hebt gekozen, komen wij tegemoet voor de eerste insijpeling.

Preventietips

 • Neem de juiste reflexen aan: controleer en bescherm de installaties die worden blootgesteld aan vorst of zich in niet-verwarmde kamers bevinden, controleer regelmatig de dakbedekking en de dakgoten, laat regelmatig het verwarmingssysteem en de waterzuiverings-, drainage- of afwateringstoestellen onderhouden.
 • Roep de mede-eigenaars op tot waakzaamheid: houd de algemene staat van de loodgieterij in het oog, reageer meteen bij het minste teken van schimmel of vocht
 • Maak de eigenaars en huurders bewust van een correct gebruik van de afvoer en de toiletten. Meestal wordt een gesprongen of verstopte leiding veroorzaakt door niet-afbreekbaar afval.


Deel deze post
Labels
Onze blogs
Van één loft naar twee appartementen (deel II)