Vrijwilligersvergoeding: binnenkort ook voor mede-eigenaars en/of bewoners?

Als het wetsvoorstel (zie link verder) binnenkort gestemd wordt zullen de VME’s een vrijwilligersvergoeding kunnen uitbetalen aan mede-eigenaar(s) en/of bewoner(s) voor bepaalde diensten te voordele van de VME.

Deze mede-eigenaar hoeft niet noodzakelijk een lid van de Raad van Mede-eigendom te zijn of de rekencommissaris. Het kan ook de mede-eigenaar en/of de bewoner zijn die voor de schoonmaak van de gemeenschappelijke delen zorgt, of diegene die kleine klussen oplost of die de leveranciers ontvangt... etc.

Concreet zou artikel 3, 2 °, van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers worden aangevuld met: “, met inbegrip van de bewoner van een appartementsgebouw die het dagelijks leven van dit gebouw beheert voor de vereniging van mede-eigenaren.”

Dit zou een positieve evolutie zijn voor veel VME’s die, wanneer de vraag naar vergoeding van mede-eigenaar(s) zich stelt, geen wettelijk kader vinden om dit officieel te regelen. Ter informatie vindt u hier de link naar een wetsvoorstel dat op 23 september in het parlement werd ingediend: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2412/53K2412001.pdf

De UVS (Unie van Syndici) zal haar leden meer details hierover bezorgen van zodra beschikbaar.

INFO

UVS – Unie van Syndici vzw
info@uvsyndici.be
www.uvsyndici.be

Deel deze post
Onze blogs
De VME en het recht op hoger bouwen