Uw mandaat van syndicus vervalt tijdens de Coronacrisis. Wat nu?

Uw mandaat als syndicus neemt een einde op de volgende AV, maar die is helaas wegens Corona omstandigheden voor onbepaalde tijd verdaagd: u bent dus niet in de mogelijkheid om de verlenging van uw mandaat te laten beslissen. 

Gezien de nationale noodsituatie en het verbod op alle bijeenkomsten en vergaderingen, menen wij als federatie dat uw mandaat de facto zal lopen tot de volgende algemene vergadering. U blijft dus syndicus van alle gebouwen in uw beheer, tot de volgende algemene vergadering en u dient steeds deze gebouwen verder te beheren als een ”goede huisvader”.

Tip: zorg ervoor dat uw syndicusovereenkomst de looptijd van uw mandaat telkens tot de volgende AV laat lopen. Op deze manier vermijdt u ook problemen met bepaalde banken die zich nogal te vlotjes permitteren om de rekeningen van de VME te blokkeren bij gebrek aan PV van de AV die uw verlenging vastlegt.

Onze blogs

DELEN


 Bent u syndicus?