Syndic4you: het platform dat het dagelijkse leven van de syndicus vereenvoudigt

Jaarlijks worden in België meer dan 7.000 appartementen bijgebouwd. De groei is opvallend en significant groter dan de groei van de beschikbare professionele syndici. Deze situatie dwingt veel mede-eigenaars om hun pand zelf te beheren. De startup Syndic4you heeft beslist om op de situatie in te spelen, en in samenwerking met verzekeraar AXA Belgium, de procedures te vergemakkelijken.

"In ongeveer 50% van de gevallen wordt het beheer niet uitgevoerd door een professional, met als logische consequenties: appartementsgebouwen die vaak in marge van de wet handelen en die slecht onderhouden worden", betreurt Geoffroy Uyttenhove, oprichter van Syndic4you, het digitale platform met als missie het leven van de vrijwillige syndicus te verbeteren. "We positioneren ons als de ideale aanvulling t.o.v. de professionele syndici"

Zeker niets onderschatten

De rol van de vrijwillige syndicus is onderverdeeld in drie pijlers: financieel, technisch en administratief. Slecht beheer stelt mede-eigenaars bloot aan risico's die men best wil en kan vermijden.

"Een onbetaalde leverancier of een laattijdige betaalde verzekeringspremie kan in geval van schade snel gevolgen hebben op de burgerlijke aansprakelijkheid van de aangestelde syndicus ", waarschuwt Laurent Simon, directeur klantendienst bij AXA Belgium. “Het niet naleven van de procedures voor het bijeenroepen van algemene vergaderingen bij voorbeeld kan leiden tot de ongeldigheid van de beslissingen. Niets mag daarom onderschat worden. "

“ Deze vaststellingen alsook onze ervaring in appartementsgebouwen en met de sector van de professionele syndici, bracht ons heel natuurlijk dichter bij een acteur als Syndic4you. Het doel is om een reeks oplossingen te creëren waarbij de professionaliteit van AXA Belgiummakelaars centraal staat. "

Algemene vergaderingen van mede-eigendom op afstand

Voor de mede-eigenaars, de uitdaging van zelfbeheer speelt zich af in een wettelijk kader dat niet direct een factor is van vereenvoudiging. Voor professionals zijn de wettelijke verplichtingen dagelijkse kost, maar vrijwilligers zijn meestal minder goed bewapend en hebben vaak onvoldoende tijd om op de hoogte te blijven. "Het woningpark wordt daardoor steeds minder goed onderhouden, wat technische problemen oplevert en zelfs een belemmerend effect kan vormen in de context van de verkoop van een appartement", onderstreept Laurent Simon.

In volle gezondheidscrisis is Geoffroy Uyttenhove met opgestroopte mouwen aan de slag gegaan: “ De jaarlijkse algemene vergaderingen blijven een verplichting, maar de mede-eigenaars kunnen niet langer op fysieke wijze vergaderen. Gelukkig werd eind 2020 een wetswijziging gestemd die de AV's in mede-eigendom op afstand toelaat. Syndic4you anticipeerde op deze wetswijziging door Meeting4you te ontwikkelen: een kant-en-klare oplossing voor algemene vergaderingen op afstand, waarmee uitnodigingen, identificatie via sms of e-mail, online stemmen en automatisch genereren van de notulen mogelijk zijn. ”

Beter voorkomen dan genezen

Gemiddeld lijdt een gebouw om de vier jaar schade, voor een bedrag van circa 8.000 euro aan beroepsaansprakelijkheid. De samenwerking tussen het platform Syndic4you en AXA Belgium resulteert in een waaier van doeltreffende oplossingen en nuttige verzekeringen.

“Voor gebouwen streven wij naar een alle-risico woningverzekering”, legt Laurent Simon uit. “ Wij moeten ook denken aan een burgerlijke aansprakelijkheid voor de mede-eigendom en haar organen, waaronder de syndicus. Het ideale pakket biedt ook juridische bescherming in geval van eventuele geschillen met leveranciers, buren of zelfs de mede-eigenaars zelf. ”

Globaal biedt Syndic4you een netwerk van leveranciers en dienstverleners, geselecteerd door AXA Belgium , en klaar om te handelen in het belang van de mede-eigendom.

Next steps

Voor AXA Belgium biedt de samenwerking met Syndic4you tal van concrete oplossingen om het dagelijkse leven van de zelf beheerde mede-eigendom te vereenvoudigen. Het doel is bereikt en het is nu een kwestie van evolutie en optimalisatie.

“Nu het wettelijk kader het toelaat, willen wij Meeting4you lanceren ”, kondigt de oprichter van het platform aan. " Wij doen er alles aan om het boekhoudkundige aspect van de vrijwillige syndici 100% te automatiseren door de mogelijkheid te bieden om de bankrekening te koppelen."

"Om onze inspanningen verder aan te vullen, werken wij aan de waaier van reparaties in natura en aan een digitale platform voor aangiftes ", besluit Laurent Simon. " De vrijwillige syndicus zal binnenkort over een echte dashboard in real time beschikken."

INFO

Geoffroy Uyttenhove
CEO Syndic4You
T 02 832 80 40
www.syndic4you.be

Laurent Simon
AXA Belgium.

Deel deze post
Labels
Onze blogs
Wettelijke termijnen voor de syndicus: UVS helpt u door het bos !