Onze planeet in de mede-eigendom? De gedwongen mede-eigendom als inspiratie voor de VN-klimaat-conferenties

Enige tijd geleden schreef Prof. Fernand Van Neste s.j. zaliger dat elke mens een ‘erfdienstbaarheid’-band heeft met de planeet die leidt tot enkele fundamentele verplichtingen. Meer en meer verwordt onze Aarde als een "lijdend erf" tot een lijdensweg als erfenis … Mogen we het zakenrecht niet des te meer toepassen in het duurzaamheiddebat?

Dit artikel breekt een lans om de gedwongen mede-eigendom, eertijds ook het appartementsrecht genoemd, te kunnen beschouwen als inspiratiebron om meer gestructureerd de klimaatverandering aan te pakken.

Gemeenschappelijke delen van onze planeet

Wanneer men echter de gemene delen wenst te wijzigen, qua bestemming of wederopbouw, is een vier vijfde meerderheid nodig. Voor werken wordt een twee derde meerderheid vereist met uitzondering voor door de wet “opgelegde werken” die slechts de gewone volstrekte meerderheid vereist.

Deze breuken zouden mutatis mutandis van toepassing kunnen zijn voor onze nieuwe
wereldorde.

Wie gaat de meerderheid van de quotiteiten van onze aardbol verwerven? De Volksrepubliek China met zijn anderhalf miljard inwoners? Op haar eentje vertegenwoordigt zij quasi één vijfde of twintig percent van de wereldbevolking: een voldoende aantal om een bijzondere algemene vergadering te laten samenroepen!

Maar het zal nog tientallen jaren duren vooraleer één natie de absolute meerderheid, qua aantal inwoners, vertegenwoordigt zal zijn en dat haar zeggingskracht moet beperkt worden tot vijftig percent, niets meer…

Gevaarlijke handelswijze

Nog delicater wordt het wanneer men over werken mag beslissen in de privatieve delen. Wanneer kan men internationaal beslissen tussen te komen in de soevereiniteit van een Staat? Als deze handelswijze een gevaar uitmaakt voor de planeet en de komende generaties, in het kader van een duurzaam gedachtengoed, zou men dan eventueel moeten kunnen tussenkomen namens de internationale gemeenschap?

Of is de volgende bepaling in art. 3.88-§1-d) van het Burgerlijk Wetboek aan te raden lectuur:

…met bijzondere motivering, over de werken aan bepaalde privatieve delen, die, om economische of technische redenen, zullen worden uitgevoerd door de vereniging van…”?

Deze bijzondere motivering vergt volgende toetsstenen.

  • De Vrederechter of het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis in Den Haag zouden hierin een cruciale rol kunnen vervullen.
  • Daarnaast is er de functie van de syndicus die uitvoert wat de algemene vergadering heeft beslist en die slechts bewarende maatregelen kan treffen, desgevallend later te overrulen door de algemene vergadering.
  • De Veiligheidsraad met vetorecht aan vijf naties wordt best herbestemd tot een raad van mede-eigendom, zolang onze planeet niet herleid is tot minder dan 20 Staten.

Besluitvorming

De ganse regeling van gedwongen medeeigendom leidt soms ook tot besluiteloosheid. Nochtans worden uiteindelijk toch bindende beslissingen genomen die niet worden vernietigd, hervormd of aangepast door de vrederechter. Heeft onze internationale gemeenschap niet een dergelijke structuur nodig?

Het gewoonweg vergaderen om de COPpen bij elkaar te zetten zal niet volstaan. 

Het Rusland van de vroegere glasnost is de grote afwezige, doch, we hopen allemaal op een ‘glas GO’. 

Grote verklaringen van Indië, Australië en vele anderen dat ze wel willen maar niet kunnen, zullen ons echt niet verder helpen. President Xi Jinping komt niet naar de vergadering bij wijze van corona-beperking. Waar heeft menig syndicus dat nog gehoord bij het proberen algemene vergaderingen opnieuw te organiseren?

Bij een algemene vergadering worden ook huurders en andere houders van persoonlijke rechten bij het besluitproces betrokken zonder over een effectief stemrecht te beschikken, tenzij bij volmacht. Een "Conference Of the Parties" wordt des te meer een besluitvormingsorgaan indien we het wat hefbomen zouden geven om alles vlotter te laten verlopen - de zoete droom van de mede-eigenaar?

En nadat dit alles eenmaal geïnstitutionaliseerd is, kan slechts de unanimiteit het overboord gooien, roept de Trumpist… 

Mogen de wijzen en Sagaert’s van deze wereld de wereldleiders helpen door de nucleus van een gedwongen medeeigendom te laten uitgroeien tot enig gedachtengoed voor de ganse mensheid.

TIP UVS

Als syndicus kan je uw steentje bijdragen! 

Laat z.s.m. het EPC van de gemeenschappelijke delen uitvoeren, en bespreek alle aanbevelingen met daaraan gekoppeld een lange termijn begroting. 

Informeer de mede-eigenaars over de mogelijkheden rond duurzaamheid, isolatie,
recuperatie grijs water, zonnepanelen, WKK, laadpalen voor elektrische voertuigen … etc.

INFO

Dhr. Pascal Mallien
Senior Counsel bij BakerMcKenzie.

Deel deze post
Labels
Onze blogs
Mede-eigendom: BTW-aftrek en facturatie VME