Nieuws uit Frankrijk ... Een belangrijke overwinning van de Bemiddeling in Frankrijk!

In 2019 heeft Frankrijk haar gerechtelijk wetboek gewijzigd.

Om Justitie te verlichten en in het kader van de invordering van de schulden, worden partijen voortaan verplicht om voorafgaandelijk een poging te doen tot verzoening, bemiddeling of participatief recht, dit om een rechtszaak te vermijden.

Volgens artikel 750-1 van het Gerechtelijk Wetboek moet deze verplichte poging tot verzoening, bemiddeling of participatief recht, in het bijzonder worden vervuld voordat een gerechtelijke procedure wordt ondernomen, wanneer deze moet leiden tot de betaling van een bedrag dat niet hoger is dan 5.000 euro.

Het gebrek aan een van deze verplichte voorafgaande pogingen tot geschiloplossing, zal door de rechter onmiddellijk opgemerkt worden als een fundamentele fout die automatisch zal gesanctioneerd worden met de onontvankelijkheid van het verzoek.

Laat ons hopen dat België op dezelfde manier het Gerechtelijk Wetboek zal wijzigen, voornamelijk voor de sector van de medeeigendom, waar incassoprocedures legio zijn en bijdragen tot de congestie van het Vredegerecht.

INFO

Mevr. Dominique Krickovic
Directeur UVS (Unie van Syndici vzw)
info@uvsyndici.be

www.uvsyndici.be

Deel deze post
Onze blogs
Implementatie van zonnepanelen en laadpalen bij appartementsgebouwen