Nieuwe verplichtingen omtrent energiemeting van verwarming en warm water

Bewoners beter informeren om hun CO2-uitstoot te reduceren

U hoorde allicht al over de EED 2.0: de nieuwe Europese ‘Energy Efficiency Directive’. Op 25 oktober 2020 gingen de eerste verplichtingen van deze energie-efficiëntierichtlijn van kracht. Sindsdien moet elke nieuw geplaatste kostenverdeler, energie- en watermeter vanop afstand uitleesbaar zijn, en hebben bewoners recht op meer informatie over hun verbruik.

Welke verplichtingen houdt deze richtlijn nu precies in voor de VME? We geven u graag de nodige toelichting.

Waarom deze regelgeving?

De Europese energie-efficiëntierichtlijnen zijn uitgevaardigd om de CO2-uitstoot door verwarming, koeling en warm water in gebouwen te verlagen. Maar liefst 36% van het energieverbruik in België gaat naar verwarming en warm water in gebouwen. De beperking van dit verbruik heeft dan ook een grote impact op onze totale CO2-uitstoot.

Eind 2016 werd de eerste energie-efficiëntierichtlijn voor collectieve woongebouwen ingevoerd. Van toen af aan wordt het energieverbruik voor verwarming gemeten en gefactureerd per quotiteit. Dit motiveert de bewoners om hun verbruik te beperken. De EED 2.0 geeft hen het recht op frequentere en meer gedetailleerde informatie. Zo kunnen ze hun gedrag nog beter aanpassen en doelgericht hun ecologische voetafdruk verkleinen. Die bijkomende gedragswijziging kan een extra energiebesparing van 15% opleveren.

De invoering van de EED 2.0 verloopt in drie fasen, met alsmaar strengere eisen en verplichtingen voor de VME. Die mag hiervoor wel beroep doen op een derde partij.


Verplichting 1: gedetailleerde informatie – 2020

Sinds 25 oktober 2020 moeten bewoners minstens één keer per jaar een gedetailleerde maar overzichtelijke verbruiksafrekening ontvangen die gebaseerd is op het werkelijk verbruik in kWh. Ze moet onder andere deze informatie bevatten, zoveel mogelijk grafisch weergegeven:

  • Totale energiekost
  • Energieprijzen
  • CO2-uitstoot
  • Energiemix van het gebouw op basis van het verbruik in kWh voor verwarming en warm water aan gas, stookolie en elektriciteit
  • Graaddagen in vergelijking met het voorgaand jaar en de gemiddelde verbruiker

De Vlaamse overheid bepaalde ook welke kosten de VME mee mag opnemen. Dat zijn bijvoorbeeld:

  • Energiekosten voor gas, stookolie, elektriciteit of warmte uit een net
  • Onderhoudskosten voor ketel, warmtepomp, distributieleidingen, keuringen …
  • Kosten voor hulpverbruik van circulatiepompen, brandstoftoevoer van pellets …
  • Overige kosten zoals deze voor aansluiting op een warmtenet en diensten van een derde partij voor energiemeting, -rapportering en -facturatie

Verplichting 2: frequente elektronische communicatie - 2020-2022

Sinds 25 oktober 2020 hebben bewoners het recht op driemaandelijkse informatie over hun energieverbruik voor verwarming, koeling en warm water. Vanaf 1 januari 2022 moeten ze die tijdens de verwarmingsperiode zelfs maandelijks verkrijgen. Bovendien moeten ze hun facturen elektronisch krijgen als ze dit wensen. Uiteraard moet de privacy van de verbruikers altijd gegarandeerd zijn volgens de lokale GDPR-voorschriften.

De VME moet alle factuur- en verbruiksinformatie gratis aanbieden. Alleen als dit door een derde partij voorzien wordt, mag de VME de kosten voor deze dienst doorfactureren aan de bewoners.

Verplichting 3: alle meters op afstand uitleesbaar tegen 2027

Momenteel gelden bovenstaande verplichtingen alleen voor wooneenheden met op afstand uitleesbare meters – dat wil dus zeggen in nieuwe gebouwen of daar waar een oude meter vervangen werd door een nieuwe, die verplicht op afstand uitleesbaar is. Vanaf 1 januari 2027 moeten alle meters op afstand uitleesbaar zijn. Bestaande, niet uitleesbare meters moeten dus allemaal vervangen worden. De VME is verantwoordelijk voor de installatie van de nieuwe meetapparatuur. Ze mag dit laten uitvoeren door derden, bij voorkeur bedrijven gespecialiseerd in meetsystemen zoals ista.

Bent u tijdig in regel?

De verplichting om bewoners met op afstand uitleesbare meters driemaandelijks te informeren en om alle bewoners een gedetailleerde jaarafrekening te bezorgen, is nu al van kracht. De bijkomende vereiste van 2022 staat voor de deur. De vervanging van bestaande meters is een klus die u beter niet uitstelt tot het laatste moment. Het is dus aangeraden om snel met de nodige voorbereidingen te beginnen, zodat u tijdig aan alle verplichtingen voldoet.


Slimme meetsystemen ontzorgen u

Gelukkig is er een intelligent meetsysteem op de markt dat u volledig ontzorgt. Het radiosysteem van ista verzamelt digitaal en vanop afstand alle data uit kostenverdelers, warmte- en watermeters, met de nodige gegevensbescherming.

Op het ista webportaal consulteert u als beheerder of syndicus alle verbruiksgegevens in grafieken en tabellen. Het systeem genereert automatisch alle vereiste verbruiksinformatie, afrekeningen, overgangsberichten en facturen, en verzendt deze elektronisch naar de mandataris of beheerder. Het enige dat u nog moet ingeven in het systeem om aan de nieuwe regelgeving te voldoen, is de energiekost, het brandstoftype voor verwarming en warm water, het totaal verbruik in kWh per type en de gebruikersgegevens.

Wil u meer informatie over dit slimme meetsysteem?

Vraag dan geheel vrijblijvend een afspraak aan via contact@ista.be of op het nummer +32 2 523 40 60.

INFO

Nikolas Nowakowski
Sales & Marketing Director
ISTA Belgium
Marie Curie plein 50
1070 Brussel

Deel deze post
Labels
Onze blogs
Van één loft naar twee appartementen - (deel 1)
De opsplitsing van een appartement in mede-eigendom anno 2020.