NEW LOOK voor de Appartementswet vanaf 01.09.2021!

De Wet van 04 februari 2020 heeft het goederenrecht grondig hervormd. Deze Wet voert een nieuw Boek 3 “Goederen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek in. Deze wijzigingen werden in het BS (Belgisch Staatsblad) van 17 maart 2020 gepubliceerd. Het gaat niet louter om een codificatie, maar ook om een grondige modernisering van het goederenrecht. De nieuwe regels treden pas in werking op 01 september 2021.

Weinig impact voor de mede-eigendom

Alle regels inzake eigendom, vruchtgebruik, burenrelaties, erfpacht en opstal zijn hierdoor gewijzigd. Maar de bepalingen m.b.t. de appartementswet zelf blijven gelden. Enkel de bepalingen inzake vereffening worden afgestemd op het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Wel wordt de nummering van de artikels aangepast. Die worden nu genummerd van artikel 3.84 tot 3.100 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Sommige artikels zullen voortaan ook een eigen titel hebben, en verwijzingen naar andere artikels worden afgestemd op de juiste nummering/betiteling van die artikels.

Als syndicus is er dus op zich geen reden tot paniek!

De bestaande regels van de werking van de mede-eigendom wijzigen niet. Inhoudelijk blijft dus alles hetzelfde. Statuten of reglement van interne orde hoeft u niet nogmaals te wijzigen… zelfs als in uw statuten of reglement van interne orde nog artikels van de oude wet vermeld worden.

Enkel indien u vanaf 2021 de statuten of het reglement van interne orde van een VME wilt wijzigen, is het aangewezen om de toekomstige nummering nu reeds te gebruiken (desnoods tussen haakjes). Hierdoor blijft uw document meteen actueel.

INFO

UVS - Unie van Syndici vzw
info@uvsyndici.be
www.uvsyndici.be

Deel deze post
Onze blogs
Naar digitale algemene vergaderingen in mede-eigendom?