Laadpunten in mede-eigendom: praktische leidraad voor de syndicus in Brussel

De opkomst van elektrische auto's leidt niet alleen tot ingrijpende veranderingen op vlak van mobiliteit, maar heeft ook een impact op de energievoorziening en infrastructuur. Steeds meer mensen willen hun elektrische wagen kunnen opladen in hun gebouw, en dat vergt een adequate installatie en beheer van laadpunten.


Bij mede-eigendommen is het cruciaal dat de syndicus de behoeften van alle bewoners in overweging neemt alvorens over te gaan tot de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen.


De syndicus zal verschillende inlichtingen moeten verzamelen:


  • Het aantal parkeerplaatsen
  • Het aantal te installeren oplaadpunten op korte termijn en in de toekomst
  • Het vermogen per oplaadpunt en de gewenste aansluitspanning


Een collectieve meter

Gaat het om een gebouw met meer dan 3 wooneenheden, 3 parkeerplaatsen of 3 garages? Dan moet de plaatsing van de oplaadpunten verplicht collectief worden overwogen, bijvoorbeeld door het gebruik van een slimme gemeenschappelijke meter voor alle laadpunten.


Deze aanpak verlaagt de installatiekosten en waarborgt een veilige laadervaring voor het hele gebouw en zijn bewoners. Over het algemeen wordt een laadbalanceringssysteem (of 'load balancing') sterk aanbevolen, zo niet verplicht, om het beschikbare vermogen eerlijk over alle voertuigen te verdelen. Dit kan met de gemeenschappelijke meter van het gebouw of een afzonderlijke meter specifiek voor de elektrische oplaadpunten.


Welke type laadpaal plaatsen?


Het aanbevolen vermogen per oplaadpunt bedraagt 3,7 kW, ruim voldoende om een voertuig 's nachts tot 80% op te laden (een oplaadpunt kan meerdere laadpunten bevatten). Indien nodig en afhankelijk van de elektrische aansluiting van het gebouw, kan ook een hoger vermogen van maximaal 11 kW worden geïnstalleerd.


Bij een hoogspanningsaansluiting van het gebouw is zelfs een vermogen van 22 kW of meer een optie.


laagpsanningnetwerk

réseau basse tension
Aansluitspanning


3,7kW

(16A mono)


7,4kW

(32A mono)


11kW

(16A tri)


3x230V
3x400V+N
Wie financiert de installatie?


Er moet ook worden bepaald wie de installatiekosten voor de oplaadinfrastructuur zal dragen. Dit omvat de oplaadpunten plus alle bedrading, aansluitingen en de installatie van de elektrische meter. Of het nu de syndicus, de leverancier van de oplaadpunten of individuele bewoners zijn, iedereen kan bijdragen aan deze investering. Over het algemeen geldt: hoe groter de eigen investering, hoe lager de langetermijnkosten voor opladen zullen zijn.


Welke leverancier kiezen ?


Daarna komt het erop aan om een deskundige leverancier te selecteren voor de installatie en het onderhoud van de oplaadpunten (Charging Point Operator - CPO of oplaadpuntaanbieder). Zorg ervoor dat de gekozen leverancier de vereiste expertise heeft om een optimale werking van de laadpunten te verzekeren, inclusief regelmatig onderhoud.


Hoe worden de laadkosten verdeeld?


Wanneer meerdere bewoners dezelfde meter gebruiken voor het opladen, moeten de oplaadkosten worden beheerd door een derde partij. Dit kan de leverancier van de oplaadpunten zijn of de syndicus zelf. Het verbruik van elk oplaadpunt wordt gemeten en iedereen betaalt het bedrag dat overeenkomt met zijn gebruik.


Neem een kijkje op energids.be voor alle details over mogelijke scenario’s (zoek naar vraag ‘14978’).


Informeer en plan


Kortom, zowel de installatie als het beheer van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in appartementsgebouwen vereisen een doordachte en goed geplande aanpak. Het is belangrijk om alle bewoners te informeren over de installatie van oplaadpunten en de voordelen die dit meebrengt.


Verder wordt aangeraden om specifieke regels op te stellen voor het gebruik van laadpunten in een appartementsgebouw. Deze regels omvatten niet alleen de toegangsmodaliteiten tot de oplaadpunten, maar ook de financiële aspecten met betrekking tot hun gebruik en de verantwoordelijkheden voor het onderhoud. Aandacht voor dergelijke essentiële elementen zal de overstap naar milieuvriendelijkere mobiliteit in wooncomplexen aanzienlijk vergemakkelijken.


Begeleiding op maat


Hulp nodig bij de behoefteanalyse en het projectontwerp? Neem contact op met de facilitators van Leefmilieu Brussel via facilitator.laadinfra@leefmilieu.brussels. Zij kunnen ook antwoorden op alle vragen met betrekking tot veiligheid, geldende normen, facturering, enzovoort.


Voor vragen over de aansluiting op het netwerk en het benodigde vermogen kan je terecht bij je Sibelga accountmanager via b2b@sibelga.be


Meer weten ?

Surf naar sibelga.be/elektrisch-laden of raadpleeg de gedetailleerde technische vereisten. Vergeet niet om de geïnstalleerde laadpunten te registreren op sibelga.be/laadpunt-aanmelden.

Onze blogs

DELEN


 Toegang tot het beroep van syndicus
Via aantoonbare verworven beroepservaring van 6 jaar in de 10 jaar voorafgaand aan de aanvraag bij het BIV