Historische liften - vervolg

Het beheer van mede-eigendommen is een veeleisende job die professionele en menselijke kwaliteiten vereist om de uitdagingen van de nieuwe regelgeving die van toepassing is in de gebouwen die u beheert, het hoofd te bieden. Het conform maken van liften die dateren van vóór 1958, is voor velen van u een onderwerp van discussie en technisch gezien zeker een complexe aangelegenheid.

Helaas worden onze oude liften die vóór 1958 zijn geïnstalleerd, bedreigd en is de noodtoestand reëel.

De deadline van 31 december 2022 voor het conform maken van onze liften, in overeenstemming met het koninklijk besluit van 2003, komt steeds dichterbij. Dit dwingt de mede-eigenaars soms tot overhaaste beslissingen die het aanzicht van het gebouw en de esthetische en historische aspecten van de liften niet respecteren. We herinneren eraan dat de federale overheid verantwoordelijk is voor de veiligheid van de liften en dat de gewesten verantwoordelijk zijn voor erfgoed.

Save Our Elevators zet zich al jaren in voor het behoud van liften met een erfgoedwaarde, die de charme vormen van de prachtige gebouwen waarin u uw opdracht uitvoert. Onze vereniging kiest voor een positieve benadering die de opvolging van de veiligheidsnormen wil verzoenen met het behoud van dit prachtige industriële erfgoed, dat de trots en vreugde is van zoveel mede-eigendommen in België.

Het afgelopen jaar is vruchtbaar geweest in termen van mobilisatie en vooruitgang. We hebben interpellaties van burgers in 10 gemeenten van het Brussels Gewest voorgesteld, wat heeft geleid tot 6 moties die unaniem werden goedgekeurd door de gemeentelijke overheden (Brussel, Vorst, Elsene, Schaarbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en recentelijk nog in Ukkel). In enkele maanden tijd hebben we meer dan 450 nog intacte liften in enkele gemeenten in het zuiden van Brussel opgelijst. Deze sensibiliseringsacties hebben het bewustzijn van de Brusselse politici vergroot, die dit onderwerp op de politieke agenda hebben gezet door het op te nemen in het regeerakkoord van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op 16 december jongstleden vond een interessant en productief debat plaats in het Brussels Parlement. Staatssecretaris Pascal Smet werd door vijf afgevaardigden ondervraagd over de dringende noodzaak om deze historische liften te behouden en maatregelen te treffen om liften met een erfgoedwaarde te beschermen en ze toch even veilig te maken als moderne liften. De heer Pascal Smet is al begonnen met het opstellen van een gewestelijke inventaris. Wij nodigen u uit deel te nemen aan deze inventarisatie door de eigenaars voor te stellen om de erkenning van de historische waarde van een lift aan te vragen (dit is slechts een erkenning en geen classificatie). Een dialoog tussen de gefedereerde entiteiten en de federale overheid zou binnenkort moeten plaatsvinden.

Ook Vlaams minister van Erfgoed, de heer Matthias Diependaele, werd op 16 januari door verschillende leden van het Vlaams Parlement ondervraagd over deze gevoelige kwestie. Er zouden meer dan 160 liften te redden zijn in Antwerpen en nog veel meer in de rest van het Vlaams Gewest. In Wallonië heeft het ‘Agence Wallonne du Patrimoine’ ook minister Valérie de Bue bewust gemaakt van deze problematiek.

Erfgoed is ieders zorg en we hebben u nodig om ervoor te zorgen dat deze mooie liften de mede-eigendommen trouw blijven dienen. Onze vereniging wenst de rol te spelen van bemiddelaar tussen de vastgoedprofessionals, de mede-eigendommen en het Ministerie van Economie, dat verantwoordelijk is voor de toepassing van het KB van 2003.

In 2020 wensen wij met u, de syndici, als wettelijke vertegenwoordigers van de mede-eigendommen, samen te werken zodat de in het KB vastgelegde veiligheidsvoorzieningen (elektronische gordijnen, positieve sloten op oude poorten en deuren, stopbars,...) en het gebruik van risicoanalyse, bekend als de Kinney-methode, worden toegepast op deze prachtige liften, die volwaardig deel uitmaken van de mede-eigendommen.

Wij staan tot uw beschikking om u te informeren en te helpen bij deze uitdaging om liften met een erfgoedwaarde conform te maken met de voorschriften.

INFO

Save Our Elevators
www.saveourelevators.com
saveourelevators@gmail.com

Deel deze post
Labels
Onze blogs
Asbest in mede-eigendom, een gedeelde verantwoordelijkheid
De asbestinventaris