Het nieuwe asbestattest vanaf 2022: extra werk voor de syndicus?

In heel België kennen werkgevers reeds de plicht om over een asbestinventaris te beschikken. In Vlaanderen zal in de toekomst ook een asbestattest voor alle gebouweigenaars verplicht worden.

Reeds verplicht: asbestinventaris voor werknemers en/of bij renovatie

Een asbestinventaris is een document dat de asbesthoudende materialen in een gebouw of werkzone beschrijft. Het wordt altijd opgesteld na een inspectie ter plaatse, in gebouwen met personeel in loondienst of bij renovatiewerken. Voor elk materiaal of gebouwonderdeel waar asbest in zit, geeft de asbestinventaris advies om het asbest veilig te beheren of te verwijderen.

Opgelet: In sommige appartements-gebouwen zijn er conciërges die in loondienst werken voor de VME: dan moet de VME als werkgever een asbestinventaris hebben voor het gebouw.

Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

Daarom wordt in de loop van 2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestattest beschikken

De Vlaamse regering start nu met de uitwerking van de regelgeving die beschrijft hoe en wanneer de invoering zal gebeuren. Om dit mogelijk te maken, keurde de Vlaamse Regering via een wijziging van VLAREMA het juridisch kader goed voor een grootschalige asbestinventarisatie.

Die verplichting vloeit voort uit het actieplan Asbestafbouw van de Vlaamse Regering.

Een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie zal de asbestinventaris opstellen en registreren in een centrale databank van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Zelf zult u het attest kunnen raadplegen via de woningpas.

Voor Brussel en Wallonië staat de verplichting tot het opmaken van een asbestattest voor de verkoop van onroerend goed nog niet op de agenda.

Terwijl het ENVIeS-plan verschillende operationele acties bevat met betrekking tot milieu en gezondheid met betrekking tot het thema "asbest", zien wij dat er niets gepland is voor de verkoop/verhuur van woningen.

Verplicht vanaf 2022: asbestattest

Een asbestattest zal in Vlaanderen in de toekomst door de OVAM afgeleverd worden. Een gecertificeerd asbestdeskundige "inventarisatie" zal een asbestinventaris opmaken en de vaststellingen registreren in een centrale databankapplicatie bij de OVAM. Op basis van deze registratie, levert de OVAM een asbestattest af. Het vormt een automatisch, uniek rapport van de asbestinventaris.

Belangrijk: Momenteel zijn er nog geen gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie en kan de OVAM nog geen asbestattest afleveren. De OVAM bereidt samen met de sector de invoering voor en zal verder over de invoerdatum communiceren.

Verhoogde isolatiepremie gecombineerd met asbestverwijdering

Wie investeert in de energetische verbetering van zijn of haar woning kan hiervoor energiepremies aanvragen bij de distributienetbeheerder Fluvius. Sinds het begin van dit jaar worden de premies voor dak- en buitenmuurisolatie aan de buitenkant verhoogd met 8 euro/m² als er ‘gelijktijdig’ geïsoleerd en asbest verwijderd wordt. De factuurdata van enerzijds de asbestverwijdering en anderzijds het plaatsen van de isolatie mogen niet meer dan 12 maanden uit elkaar liggen.

De premie voor dakisolatie bedraagt 4 eur/m². Gecombineerd met asbestverwijdering wordt dat dus 12 eur/m². De premie voor buitenmuurisolatie aan de buitenkant bedraagt 30 eur/m². Met de verhoogde premie in geval van asbestverwijdering wordt dat 38 eur/m².

Ook de VME kan voor de gemeenschappelijke delen een energiepremie aanvragen.

INFO

Dhr Tim Van Helden
Chief Operating and Development Officer bij ImmoPass
www.immopass.eu

Bedenkingen van UVS

De syndici zullen ontegensprekelijk de impact voelen van deze verplichting omdat asbestmaterialen zich vooral in de gemeenschappelijke delen bevinden: dak, kelder en CV lokaal.

Bij verkoop van een appartement, zullen de deskundigen onvermijdelijk de gemeenschappelijke delen moeten controleren: daarvoor zullen zij systematisch bij de syndicus aanbellen om de gemeenschappelijke delen te betreden… Voor de syndici betekent dit extra problemen en tijdverlies…

Zou het dan ook niet wenselijk zijn om in de toekomst één asbestattest voor de gemeenschappelijke delen te laten opstellen zoals vandaag voor de EPC gemeenschappelijke delen?

Wees als syndicus echter nu al voorbereid en laat nu al een eenmalig asbestinventaris opmaken voor elke betrokken VME. Je zal die sowieso nodig hebben bij toekomstige werken in het gebouw.


Deel deze post
Labels
Onze blogs
Ontslag als lid van de RvME of als Commissaris der rekeningen