Goed geïnformeerd bij BTV!

Hoe auditeer ik als syndicus een gebouw om in orde te zijn met de (technische) wetgeving? Goed technisch beheer moet een syndicus bewijzen door het bijhouden van attesten, keuringen en logboeken.

Hoe zit dat met de elektriciteit in de algemene delen? Is het nu 25 jaarlijks of 5 jaarlijks? Hoor’es bij Joris!

Huishoudelijke installatie: om de 25 jaar

In de nieuwe regelgeving rond elektriciteit, het BOEK 1, ( K.B. 8/09/2019) is er het volgende vermeld: de elektrische installatie voor de voeding van de algemene delen worden per definitie gelijk gesteld aan de huishoudelijke installatie. Ze volgen dus de keuringplicht van de huishoudelijke installatie m.a.w. een controle om de 25 jaar.

Technische lokalen: om de 5 jaar

Echter, in deze gemeenschappelijk delen van het gebouw zijn ook nog technische lokalen aanwezig. Deze technische lokalen zoals het lokaal met de tellers van de appartementen, het lokaal voor de collectieve verwarming en de liftmachinekamer, dienen de 5 jaarlijkse keuringplicht te volgen.

Dit onderscheid is niet altijd eenvoudig technisch te maken. Beide installatiedelen worden meestal gevoed door eenzelfde, vaak beperkt in omvang, elektrische installatie, via de teller van de “gemeenschap”. Geen evidentie dus om technisch het onderscheid te maken tussen beide installatie -onderdelen. Welke zijn die van de technische lokalen? De verlichtingskring zal bijvoorbeeld zowel de traphall voorzien van verlichting alsook de verlichting in het teller lokaal.

Toch dienen ze volgens de wetgeving met een aparte keuringsfrequentie opgevolgd (25 jaarlijks / 5 jaarlijks).

Personeel in het gebouw? Om de 5 jaar

Wat in het geval er personeel in het gebouw aanwezig is? De algemene delen worden dan ook de werkplek van het personeel, in casu hier bv. de conciërge. Dat heeft dan als gevolg dat het richtinggevend wettelijk kader, de Codex welzijn op het werk, gevolgd wordt. De 5-jaarlijkse opvolging is hier ook voorzien.

BELANGRIJKE TIPS

Risico analyse voor gebouwen daterend van voor 1981

Mocht de elektrische installatie, in geval van aanwezigheid van een conciërge, ook nog dateren van voor 1981, dient ze volgens een risicoanalyse te worden aangepast aan de huidige veiligheidsvoorschriften.

In alle gevallen dient er een “elektrisch dossier” bewaard te worden door de syndicus waar tal van documenten dienen verzameld te worden die met de elektrische installatie te maken hebben (geldige keuringsverslagen, ééndraadschema, situatieplan met aanduiding van de evacuatiewegen, …)

Meer info op de website van www.btvcontrol.be

Deel deze post
Labels
Onze blogs
Verplichte modernisering van historische liften: termijn verlengd