Eigen verbruik en de Energiegemeenschap, kent u dat?

Stelt u zich eens voor dat terwijl u televisie kijkt, kookt of zelfs het licht aandoet in uw appartement, het reservefonds van uw VME toeneemt ... Dit is geen utopie!

De Europese richtlijn “Energiegemeenschap” maakt dit zeker mogelijk. Het systeem stimuleert zoveel mogelijk het eigen verbruik van gedecentraliseerde productie van elektrische energie binnen een VME.

Indien bijvoorbeeld uw residentie uitgerust is met fotovoltaïsche zonnepanelen of een WKK-installatie (warmtekrachtkoppeling), dan was het tot januari 2020 mogelijk om deze elektriciteit gratis te gebruiken voor de werking van de gemeenschappelijke installaties (liften, verlichting, circulatiepompen, enz.), het niet gebruikte saldo moest worden doorverkocht op het netwerk tegen een minimale prijs ...

Vandaag, na de omzetting van de Europese Richtlijn in het Belgisch recht, wordt een regime toegelaten dat afwijkt van de wet op de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Het geeft U de mogelijkheid om een vergunning te verkrijgen om het overschot van deze elektriciteit door te verkopen aan de bewoners van de residentie in kwestie. Opeens wordt elke investering in de productie van hernieuwbare energie zeer winstgevend.

Hoe werkt het?

De mede-eigendom, als rechtspersoon, wordt een Energiegemeenschap. De bewoners sluiten, naast het contract dat ze al hebben afgesloten met hun energieleverancier, een tweede contract af met de VME, voor de levering van elektrische energie. Zij worden lid van de Energiegemeenschap. De Sibelga-verdeler (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) kan aan de hand van de huidige meters, de productie per kwartier meten van de installaties voor hernieuwbare energie en deze vergelijken met het verbruik van de leden van de Energiegemeenschap. Het is dan perfect mogelijk, met een vooraf gedefinieerde verdeelsleutel, de energie die per kwartier wordt geproduceerd toe te wijzen aan de bewoners die deze tegelijkertijd hebben verbruikt ...

Als syndicus ontvangt u dus van Sibelga de indexen met betrekking tot het verbruik van groene stroom, en moet u deze energie factureren zoals u dat reeds doet met de indexen warm water of verwarming ...

Wat gebeurt er als er geen hernieuwbare energieproductie is (bv. warmtekrachtkoppeling defect of in onderhoud, ...)? Er gebeurt niets, u ontvangt gewoon van uw officiële leverancier, net als vandaag, een factuur voor al het elektriciteitsverbruik van het netwerk dat niet door de VME is geproduceerd.

Een eenvoudig principe dat veel kan opbrengen!

Dit is gewoon een aanzienlijke financiële meevaller voor mede-eigenaars die al moeite hebben om de reguliere lasten te betalen. In oudere gebouwen kan het dienen om zonder extra financiële inspanningen zich in orde te stellen met de nieuwe normen.

De kosten van het privégebruik van elektriciteit wordt dus niet aan een multinational maar aan de VME betaald, wat betekent dat het een tweede keer wordt gebruikt om bijvoorbeeld de isolatie van het dak te verbeteren of om het stooklokaal te vernieuwen! Dergelijke verbeteringen verlagen verder de jaarlijkse kosten ...

Geen wonder dat sommige Residenties ondanks de aanwezigheid van een WKK-installatie toch al nadenken over het verhogen van hun productie van hernieuwbare energie. De VME Marius Renard is daar een perfecte voorbeeld van. Deze VME is van plan duizenden m² fotovoltaïsche zonnepanelen te plaatsen naast een nieuwste generatie windturbine-installatie ontwikkeld door Sonaca ... het prototype wordt al drie maanden getest op het dak ...

Om u een orde van grootte te geven, zou de productie van de hernieuwbare energie verhoogd worden tot 1,4 GWh per jaar. Als we de 200.000 KWh eigen verbruik aftrekken die in de gemeenschappelijke ruimtes wordt verbruikt, hebben wij een saldo van 1,2 GWh over , die wij tegen 16 cent per KWh netto kunnen verkopen aan de VME voor haar reservefonds; En neen, u droomt niet! Dit vertegenwoordigt een jaarlijkse financiële opbrengst van meer dan 190.000 €!

De Europese Richtlijn voor de Energiegemeenschap is zonder meer een uniek instrument om het verouderd gebouwenpark op te trekken naar de energieprestaties die nodig zijn om de doelstellingen van vermindering van broeikasgassen tegen 2050 te halen. Verspreid het nieuws!

INFO

Dhr Vincent Spruytte
Ondervoorzitter UDS (Union des Syndics)
Zaakvoerder Managimm srl

Deel deze post
Labels
Onze blogs
Brandveiligheid in appartementen - Een 10-punten check als minimale basiscontrole