De BWLKE-facilitator : een beschikbare expert en gesprekspartner voor al uw vragen betreffende de BWLKE regelgeving

Het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) met betrekking tot parkeren reguleert het aantal toegestane parkeerplaatsen in kantoorgebouwen.

Wat is BWLKE ?

De BWLKE vormt de wettelijke basis voor verschillende regionale maatregelen, waaronder de vervoersplannen, de PLAGE (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie), de EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat), de LEZ (lage-emissiezone), het Lucht-Klimaat-Energieplan en natuurlijk het parkeren buiten de openbare weg (off-street parkeren).

Het heeft verschillende doelstellingen, waaronder het verminderen van de milieu-impact van onze mobiliteit. Parkeren is hierbij een krachtige hefboom om in te spelen op de mobiliteitsbehoeften. Het aandeel werknemers die met de wagen pendelt is immers veel groter wanneer er een parkeerplaats beschikbaar is op de bestemming. Daarom wil de BWLKE het aantal beschikbare plaatsen in kantoorgebouwen beperken, met als doel het aantal voertuigen dat in de spits rijdt te verminderen.

Hoe wordt BWLKE toegepast ?

De BWLKE wordt toegepast op het moment van aanvraag of verlenging van de omgevingsvergunning. Op basis van twee criteria, namelijk de totale oppervlakte van de aan BWLKE onderheven ruimte en de toegankelijkheidszone waarin het gebouw zich bevindt (bepaald aan de hand van de afstand tot de haltes van het openbaar vervoer), wordt het aantal beschikbare parkeerplaatsen bepaald.

Wie kan beroep doen op de BWLKE-facilitator?

Vastgoedbeheerders en syndici zijn over het algemeen verantwoordelijk voor de omgevingsvergunning. Niet bekend met de BWLKE-regelgeving? Heeft u moeite met het bepalen van de oppervlakte die onderhevig is aan de BWLKE? Weet u niet welke oplossingen er zijn en hoe u moet te werk gaan om de doelstellingen uit het BWLKE te bereiken?  Voortaan is er een facilitator beschikbaar om u te helpen en samen met u de beste oplossingen inzake mobiliteit te vinden.

Waarom?

De opdracht van de facilitator bestaat erin gebouwbeheerders te adviseren en te leiden naar economisch verantwoorde, praktische en soms innovatieve oplossingen om de doelstellingen van het BWLKE te bereiken. Men probeert deze te verwezenlijken door de behoefte aan parkeerplaatsen voor de betrokken ondernemingen te verminderen.

Hiervoor zal de facilitator:

  • technische ondersteuning verlenen om de betrokken partij naar de beste maatregelen te leiden die in zijn project moeten worden geïntegreerd;  
  • voortdurend in nauw contact staan met de administratie zodat de verstrekte adviezen zo goed mogelijk overeenkomen met de wetgeving, maar de facilitator is zelfstandig genoeg om neutrale en aangepaste adviezen aan de beheerders te garanderen;  
  • samenwerken met de aanvrager, in een zo vroeg mogelijk stadium van de milieuvergunningsaanvraag, en de beheerders praktische en rendabele oplossingen aanreiken.  

De ondersteuning die door de facilitator wordt verleend, is geen vervanging van het gebruikelijke werk van de studiebureaus en geen voorspelling van de uiteindelijke beslissing van de administratie.

Hoe contact opnemen ?

De BWLKE-facilitator is een gratis dienstverlening. Om contact op te nemen, kunt u mailen naar dit adres: facilitator.bwlke@environnement.brussels 


Deel deze post
Labels
Onze blogs
Glasvezelaansluiting: een onontbeerlijke ‘formaliteit’ om nare verrassingen te vermijden