Corrosie van leidingen in flatgebouwen: een onderschat risico!

Corrosie van gasleidingen in appartementencomplexen is ernstig maar wordt vaak over het hoofd gezien en vergeten, totdat het soms te laat is... De gevolgen van corrosie kunnen extreem zijn, variërend van potentieel gevaarlijke gaslekken tot dure reparaties voor mede-eigenaars.


Wat doe je als de gasleidingen onder de vloer van het gebouw begraven liggen? De gevolgen voor appartementen op de begane grond zijn niet eenvoudig: de vloerbedekking moet worden verwijderd en het lek moet worden opgegraven, en de privégedeelten moeten worden hersteld en gerestaureerd. De kosten van het werk en de compensatie voor de bewoners van het gebouw zijn erg hoog. Bovendien moet de syndicus in dergelijke situaties dringend handelen en de wet geeft hem daartoe de toestemming. Hij heeft dus geen beslissing van de AV nodig om werken te bevelen om een gaslek te voorkomen... zie art 3.88-§1-1°- b BW.


Om dit te voorkomen is regelmatig onderhoud essentieel om de veiligheid en goede werking van deze cruciale infrastructuur te garanderen.


In tegenstelling tot de overgrote meerderheid van huishoudelijke ongevallen, waarbij meestal slechts één slachtoffer is betrokken (vallen, brandwonden, snijwonden, verdrinking, beten, drugsintoxicatie en diverse verwondingen, enzovoort), is een gasexplosie een groot huishoudelijk ongeval waarbij onmiddellijk alle aanwezigen op de plaats van oorsprong betrokken zijn en waarbij meestal meerdere slachtoffers vallen. De verschijnselen die hierdoor worden veroorzaakt, betrekken snel de hele buurt. U kunt het slachtoffer worden van een explosie als de bron niet bij u thuis ligt. Denk maar aan enkele recente verwoestende explosies in Luik en Oostende.


De gevolgen zijn dan ook bijzonder ernstig voor de slachtoffers, of het nu gaat om overlijden of ernstige langdurige invaliditeit, of het verlies van hun huis. Door de omvang van de verschijnselen die het teweegbrengt, tast een explosie zeer snel de vitale functies van een persoon aan. Slachtoffers van een explosie lopen meerdere verwondingen op. Naast brandwonden door de vlammen lopen ze verschillende andere verwondingen op, zoals schade aan het gehoor (doofheid) of het longstelsel.


Terwijl explosies waarbij een gebouw vernield wordt, terug te voeren zijn op een breuk in de preventieketen vóór de meter (leidingen, bouwwerkzaamheden, aardverschuivingen), zijn de meeste gasongevallen te wijten aan onaangepast gedrag of zelfs het niet naleven van de voorschriften door de gebruikers, maar ook aan verouderde installaties en een gebrek aan onderhoud.


Een vonk volstaat


Wanneer het explosieve lucht/gasmengsel is bereikt, is een vonk voldoende. Alleen al het aanzetten van een wasmachine, het opnemen van een telefoon (inclusief mobiele telefoon), het aansteken van een lamp of het aansteken van een sigaret is voldoende om een explosie te veroorzaken.


Corrosie van gasleidingen is voornamelijk te wijten aan de chemische reactie tussen het getransporteerde gas en de metalen materialen in de leidingen. Dit corrosieproces kan worden versneld door factoren zoals vochtigheid, de aanwezigheid van onzuiverheden in het gas en zelfs de kwaliteit van het water dat wordt gebruikt om boilers en verwarmingsketels van water te voorzien. De gevolgen van corrosie kunnen variëren van de vorming van kleine scheurtjes tot het volledig doorboren van leidingen, waardoor de veiligheid van de bewoners van het flatgebouw in gevaar komt.


Een van de grootste risico's in verband met corrosie van gasleidingen is de mogelijkheid van gaslekken. Omdat aardgas zeer ontvlambaar is, kan een lek snel uitmonden in een gevaarlijke, zelfs catastrofale situatie. Gaslekken zijn niet alleen een veiligheidsrisico voor bewoners, ze kunnen ook leiden tot aanzienlijke financiële verliezen door verspild gas en reparatiekosten.


Gezien deze potentiële risico's is het essentieel om preventieve maatregelen te nemen om corrosie van gasleidingen in woningen in mede-eigendom te voorkomen. Een van de meest effectieve strategieën is regelmatige controle van de leidingen. Dit omvat periodieke inspectie van leidingen, vroegtijdige detectie van tekenen van corrosie en reparatie of vervanging van defecte leidingen. Een goed gepland onderhoudsprogramma kan niet alleen ongelukken voorkomen, maar ook de levensduur van de gasinfrastructuur verlengen.


Wat zegt de wet?


In België zijn er verschillende soorten gas, die allemaal specifiek gecontroleerd moeten worden: aardgas, propaan, butaan en LPG.


Aardgas

Het staat ook bekend als "stadsgas" en bestaat voornamelijk uit methaan. Dit is het soort gas dat veel ecologische voordelen biedt. Het wordt steeds meer gebruikt door gezinnen. Financieel gezien is het goedkoopste gas voor huishoudelijke doeleinden. Financieel gezien is het het goedkoopste gas voor huishoudelijke doeleinden.


Butaan

Butaangas wordt geproduceerd uit aardolie. Het wordt voornamelijk binnenshuis gebruikt omdat het niet verdampt onder 0°C, dus het kan niet worden gebruikt in de winter of bij koud weer. Dit gas wordt meestal gebruikt door bedrijven.


Propaan

Propaangas wordt ook geproduceerd uit olie, maar verdampt bij zeer lage temperaturen en wordt daarom meestal buitenshuis gebruikt (bijvoorbeeld in tanks). Het is een vloeibaar gas dat in de tank verandert in een gas. Dit gas bevat geen water, dus er is geen risico op roest in de tanks.


LPG

LPG (kort voor Liquefied Petroleum Gas) is een mengsel van propaan, butaan en een kleine hoeveelheid butadieen en wordt voornamelijk gebruikt als brandstof. Het wordt in vloeibare vorm genomen en vervolgens omgezet in een gas. LPG wordt voornamelijk gebruikt voor motorvoertuigen. Het kan gemakkelijk worden opgeslagen en vervoerd.


Huishoudelijke installaties moeten worden geïnspecteerd voordat een gasmeter wordt geopend en voor elke uitbreiding of wijziging aan een gasinstallatie. Daarna zijn er geen verplichtingen om de buizen te controleren...


Deze inspectie is verplicht in heel België en is dus essentieel voordat een installatie in gebruik kan worden genomen. De agent controleert:


  • Als de gasinstallatie voldoet aan de wetgeving
  • Als alles correct is aangesloten
  • Hoe zijn de leidingen gelegd?
  • Hoe zit het met luchttoevoer en rookafvoer?


Voorkomen is beter dan genezen

Als u als vastgoedbeheerder vermoedt dat de gasinstallatie een lek heeft, kunt u


  1. vraag om een preventieve gasinspectie. Hiermee kunnen eventuele gaslekken worden opgespoord, wat brand of explosies voorkomt en het gevaar van CO-vergiftiging vermindert. Deze controle wordt soms zelfs vergoed door de verzekeringsmaatschappij.

    Tip: neem contact op met je verzekeringsmakelaar om na te gaan of deze controle is opgenomen in je polis.

  2. Laat ook een gaslektest uitvoeren. Als er een druktest is uitgevoerd, weet je zeker dat de gasinstallatie veilig is.

    Ook voor deze tests is het niet nodig om de algemene vergadering af te wachten, aangezien de wet de syndicus toestaat om voorzorgsmaatregelen te nemen art 3.88-§1-1°-b BW.


Interne coating: een oplossing voor de corrosie


Er bestaat een oplossing voor het renoveren van leidingen die in de grond of in muren zijn ingegraven, of ze nu versleten, verouderd of poreus zijn over hun hele lengte of slechts enkele meters: epoxy coating. Deze verbetert de glijcoëfficiënt en maakt het mogelijk om longitudinale structurele defecten te corrigeren: scheuren, verzakking van het gewelf, gedeeltelijke instorting, infiltratie, enz. Het proces bestaat uit het inbrengen in de buizen van een coating die vooraf is geïmpregneerd met epoxyhars. Het is het equivalent van een vezelhuls met een PVC- afwerking en zonder lengtebeperking.


Deze methode voorkomt onnodige uitgaven voor het renoveren van leidingen: door de hars die in de buis zit, hoef je deze niet volledig te vervangen. Er is dus geen breekwerk, geen ongemak voor de bewoners en het is voordeliger.


Leidingrenovatie is ook een zeer goed alternatief als uw leidingen van vezelcement (asbest) zijn gemaakt, omdat de kosten zeer beperkt zijn: om de leiding te repareren hoeft het asbest niet te worden verwijderd omdat we de leiding niet aanraken, we voegen alleen een hars toe aan de binnenkant om deze weer waterdicht te maken.


Kalkaanslag op waterleidingen: denk aan waterontharders


De kwaliteit van het water dat in een flatgebouw wordt gebruikt, kan een aanzienlijke invloed hebben op corrosie van leidingen.


Wanneer de kalkaanslag in de leidingen te groot wordt, kan dit leiden tot verstoppingen in de watertoevoer. Dit schaadt geleidelijk de werking van je huishoudelijke apparaten en veroorzaakt problemen met drukverlies. Na verloop van tijd kan dit ook leiden tot lekken en gesprongen leidingen.


Ook de energierekening stijgt. Hoe meer kalk er in het water zit, hoe meer energie er wordt verbruikt. De verwarmingselementen in huishoudelijke apparaten, die bedekt zijn met isolerende kalkaanslag, moeten meer energie verbruiken omdat ze er langer over doen om op te warmen. Eén millimeter kalkaanslag op een verwarmingselement kan bijvoorbeeld tot 16% meer energieverbruik leiden.


Om voor eens en altijd van het probleem van kalkaanslag in de leidingen af te komen, is een waterontharder de beste optie. Bij ontharding worden de calcium- en magnesiumionen in kalk uitgewisseld tegen natriumionen.


Deze techniek behandelt al het water dat in je huis circuleert, inclusief de leidingen, omdat de ontharder bij de waterinlaat van je huis wordt geplaatst.


Door een proactieve aanpak, gebaseerd op regelmatig onderhoud van de leidingen en het gebruik van geschikte waterontharders, is het mogelijk om de risico's van corrosie aanzienlijk te verminderen. De veiligheid en goede werking van huishoudelijke apparaten en de kwaliteit van het drinkwater hangen uiteindelijk af van het voorkomen van corrosie van gasleidingen in flatgebouwen. Waterontharders spelen hierbij een cruciale rol.


Door de hardheid van water te verminderen, voorkomen ontharders de vorming van minerale afzettingen in leidingen, wat corrosie helpt voorkomen.


We dringen er daarom bij gebouwbeheerders op aan om flatgebouwen aan te raden waterontharders te installeren om hun leidingen te beschermen en de kwaliteit van hun drinkwater te garanderen.


Afvalwater: het nieuwe zwarte goud


"Afvalwater is een waardevolle bron in een wereld waar het beschikbare zoetwater beperkt is en de vraag toeneemt", zegt Guy Rider, voorzitter van UN-Water.


Vandaag gaat ongeveer 70% van het waterverbruik van een gemiddeld huishouden door de gootsteen zonder gerecycleerd te worden. Maar deze verspilling kan vermeden worden door huishoudelijk afvalwater terug te winnen, in het bijzonder het zogenaamde grijze water. Deze term omvat alle bronnen van vervuild huishoudelijk water, met uitzondering van toiletspoeling.


De term kan dus ook afgevoerd water van wastafels, douches en wasmachines omvatten (over het algemeen geen water van de gootsteen of vaatwasser, dat vet en organisch materiaal bevat). Deze bronnen kunnen voor een stadsbewoner meer dan 150 liter water per persoon per dag vertegenwoordigen.


Net zoals gerecycleerd afval een aanzienlijke monetaire waarde heeft, heeft grijs water een aanzienlijk potentieel.


Voor de opvang van grijs water is apart leidingwerk nodig, waardoor het nodig is om een dubbele leiding door het hele gebouw te installeren. Het is daarom voordeliger om deze systemen te ontwerpen tijdens de bouw van een gebouw. Het moet dan worden gefilterd om de grootste deeltjes te verwijderen en worden opgeslagen tot het wordt gebruikt.


Het blijkt dus dat onze huidige appartementsgebouwen niet echt geschikt zijn voor dit soort werk; daarom doen we een oproep aan de ontwikkelaars die momenteel de appartementen van de toekomst bouwen om aandacht te hebben voor deze kwestie!!


Info


Mevr. Dominique Krickovic

CEO & Co-founder

UVS - Unie van Syndici vzw


Onze blogs

DELEN


 Goed om te weten - Editie 13