Autodelen en nieuwbouwprojecten. Gedeelde mobiliteit en mede-eigendom

Gedeelde mobiliteit is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Het biedt grote economische en milieuvoordelen en zorgt voor meer ruimte in steden en woongebieden. Met de nakende betonstop voor de deur, de groei van de bevolking en een Vlaanderen waar open ruimte een schaars goed geworden is, ligt nu ook de weg open om het concept structureel te integreren bij woningbouwprojecten. Het schept winsten voor de lokale overheid, projectontwikkelaar en de toekomstige bewoner. Vandaag staan we stil bij het verlagen van de parkeernorm.

GEDEELDE MOBILITEIT

Gedeelde mobiliteit is het gebruik van een voertuig door meerdere personen na of met elkaar. Het omvat autodelen, fietsdelen, carpoolen en het delen van allerlei andere voertuigen zoals steps, boten, scooters, enz. Het biedt een volwaardig alternatief voor het bezit van, vaak dure, eigen vervoermiddelen. Gedeelde mobiliteit zorgt voor een transitie van het bezit van voertuigen naar het louter gebruik ervan. Dat laatste is een van de meest interessante voordelen en opportuniteiten voor nieuwbouwprojecten.

MINDER WONEN, MEER DURE PARKEERPLAATSEN

Nieuwe woningen brengen extra autoverkeer met zich mee. Om de parkeerdruk niet af te wentelen op de straten errond, leggen gemeentebesturen een minimumparkeernorm op. Gemiddeld vragen gemeentebesturen dat de projectontwikkelaar anderhalf tot twee parkeerplaatsen per wooneenheid voorziet. Voor de meeste ontwikkelaars en toekomstige bewoners is dat een overwegend negatieve investering. Het is duur om extra parkeerplaatsen aan te leggen (zeker bij grotere projecten waar de gemeente vaak eist dat die ondergronds aangelegd worden) en de bewoners beschikken over minder woonruimte waardoor het vastgoed minder interessant wordt voor hen. Nog een negatief gevolg: hoewel de ondergrondse parkeerplaatsen de omliggende straten vrij houden, maken ze het tegelijk moeilijker om op termijn te werken aan autoluwe, klimaatvriendelijke woonwijken.

GEDEELDE MOBILITEIT EN NIEUWBOUWPROJECTEN

Winst, winst en nog eens winst! Mensen die geen (tweede) wagen bezitten hebben zowel ecologisch als ruimtelijk een kleinere voetafdruk. Mensen die een auto delen, kiezen vaker voor zachte vervoersmodi en fietsdelers gebruiken minder de auto dan voorheen. Gedeelde mobiliteit versterkt met andere woorden de modal shift. Delende burgers zorgen met hun bewuste verplaatsingsgedrag voor minder files, minder CO2-uitstoot en kwalitatieve, leefbare buurten. Bovendien zijn er minder wagens, en dus minder grondstoffen en minder (parkeer)plaats, nodig om aan de totale mobiliteitsbehoefte te voldoen. Een deelwagen bijvoorbeeld vervangt, afhankelijk van de vorm van autodelen, tussen de 4 en 16 privéwagens. Er komt plaats vrij voor fietsers, voetgangers en ontmoeting. Sociale verbindingen ontstaan in delende buurten en er is een vlottere en veiligere verkeersdoorstroming. Gedeelde mobiliteit zorgt m.a.w. voor een winwinsituatie. De projectontwikkelaar hoeft minder parkeerplaatsen te voorzien waardoor er meer ruimte is voor wonen en ontmoeting. Bovendien heeft hij een extra verkoopargument: potentiële kopers beschikken onmiddellijk over voldoende (auto)mobiliteit zonder dat ze zelf voertuigen hoeven te bezitten. De lokale overheid behaalt haar doelstellingen op het vlak van duurzaamheid, leefbaarheid en meer open ruimte in de gemeente. De toekomstige bewoner ten slotte kan over een grotere woonoppervlakte en/of tuin beschikken en hoeft bovendien geen eigen (kostelijke) auto aan te schaffen.

ER KOMT PLAATS VRIJ VOOR FIETSERS, VOETGANGERS EN ONTMOETING. SOCIALE VERBINDINGEN ONTSTAAN IN DELENDE BUURTEN EN ER IS EEN VLOTTERE EN VEILIGERE VERKEERSDOORSTROMING

THEORETISCH MOOI MAAR PRAKTISCH ONHAALBAAR ...

Klinkt dat alles als muziek in de oren, maar heb je als projectontwikkelaar, lokale overheid of vereniging van mede-eigendom geen flauw idee hoe eraan te beginnen? Vrees niet! Op 20 juni organiseerde Autodelen.net i.s.m. het Nederlandse Advier en vdk bank de inspiratiesessie ‘Autodelen bij nieuwbouwlocaties’.

INFO

Wil je meer weten?
De inzichten en inspiratie werden gebundeld in een inspiratieboek: www.autodelen.net


Deel deze post
Labels
Onze blogs
Nieuwe verplichtingen omtrent energiemeting van verwarming en warm water